DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Strana Most-Híd presadila výrazné zvýšenie dôchodkov.

26.08.2017
Zavádzajúce

Zvyšovanie kvality života starších ľudí patrí medzi priority vládnej strany Most-Híd. Zvýšenie dôchodkov, ktoré bolo možné aktuálne zaznamenať, však neprebehlo z výlučnej iniciatívy strany, ale pod hlavičkou vládnej koalície, resp. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), netýka sa plošne všetkých dôchodcov, a nepredstavuje dlhodobé opatrenie. Preto výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Vo svojom najdôležitejšom programovom dokumente Občianska vízia z roku 2016 strana predstavila tri kľúčové body týkajúce sa zmien v dôchodkovom poistení: posilniť druhý pilier v zmysle zvýšenia veľkosti odvodov, ktoré doň smerujú; rozšíriť možnosť programového výberu peňazí z druhého piliera na viac sporiteľov; zaviesť inštitút minimálnych dôchodkov v rámci prvého piliera (.pdf, s. 25-26). Hoci zvýšenie dôchodkov nie je priamo menované, pomoc seniorom je pre stranu Most-Híd jednou z hlavných programových priorít (ako ostatne pripomenula 1. augusta 2017). Tejto oblasti sa za stranu dlhodobo venuje štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna.

NR SR doposiaľ od nástupu súčasnej vládnej koalície schválila dva vládne návrhy zákona (11. októbra 2016 a 20. júna 2017) doplňujúce zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré majú na zvyšovanie dôchodkov priamy vplyv. Návrhy konkrétne podalo MPSVR SR, na čele ktorého stojí Ján Richter (SMER-SD). Prvou zmenou je zvýšenie dôchodkov tzv. starodôchodcom, t.j. tým, ktorí odišli do dôchodku pred 1. januárom 2004. Jedná sa o približne 116 tisíc dôchodcov, ktorí si polepšia o priemernú sumu 47 eur. Dôležitou je ďalej zmena vo valorizácii dôchodkov; tie sa budú zvyšovať o dôchodcovskú infláciu, resp. o pevnú sumu 8,40 eura. „Účelom takto definovanej minimálnej miery valorizácie dôchodkov je garantovať istú minimálnu sumu zvýšenia dôchodku, ktorá by bola akceptovateľná dôchodcovskou verejnosťou, najmä ak by miera dôchodcovskej inflácie bola veľmi nízka, a zároveň garantovať zachovanie kúpnej sily dôchodkov všetkých dôchodcov,“ konštatoval minister práce Ján Richter.

Programové zameranie strany SMER-SD na roky 2016-2020 priamo výraz "zvyšovanie dôchodkov" neobsahuje. Hovorí sa v ňom primárne o finančnej udržateľnosti dôchodkového systému, udržaní sumy príjmu seniorov, resp. o zabezpečení ich "udržateľnej kvality života" (.doc, s. 39-40). Strana SNS vo svojom programe na dané volebné obdobie spomína len zavedenie nového doplnkového penzijného systému (.pdf, s. 13), ktorý bližšie nešpecifikuje. Samotné programové vyhlásenie vlády počíta v danej oblasti s nasledovnými opatreniami: „Vláda vytvorí možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. [...] Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť. [...] Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.“ (.pdf, s. 41)

Hoci sa téma (zvyšovania) dôchodkov javí byť najprepracovanejšou u strany Most-Híd, ktorá sa teda prirodzene najsilnejšie angažuje v jej presadzovaní, narážame na niekoľko faktov, ktoré nás prikláňajú k hodnoteniu tohto výroku ako zavádzajúceho. Po prvé, v rámci mediálneho pokrytia tejto témy sa neuvádza akákoľvek výlučná iniciatíva strany Most-Híd; najčastejšie sa uvádza meno ministra práce, jeho hovorcu Michala Stušku, resp. samotné MPSVR SR. Ďalej, presadené zvyšovanie dôchodku by sa od budúceho roka malo týkať len určitej skupiny dôchodcov, konkrétne tých, ktorých dôchodok presahuje 1050 eur mesačne. Most-Híd správne poukazuje na to, že oproti pôvodnej sume 1,3 eura je nová suma 8,4 eura výrazne vyššia. Na druhej strane ale nemôžeme zabúdať na to, že sa týka len vymedzenej skupiny penzistov. Nakoniec, mechanizmus navyšovania dôchodkov o pevnú sumu sa bude uplatňovať len najbližšie 4 roky (teda do roku 2021), po ktorých uplynutí bude nutné daný systém valorizácie opätovne analyzovať a prehodnotiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.08.2017
success
error