DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Strana Most-Híd presadila výrazné zvýšenie dôchodkov.

26.08.2017
Pravda

Snahu o vytvorenie stability v dôchodkovom systéme cez postupné zmeny deklarovala strana Most-Híd už vo svojom programe Občianska vízia (.pdf, s. 25). Celkové zlepšenie kvality života seniorov sa však stalo jednou z jej zásadných a dlhodobých priorít pred i po parlamentných voľbách 2016. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredsedu strany Ivana Švejnu bolo pre Most-Híd riešenie problému dôchodkového systému, ktoré zahŕňalo napríklad zmenu valorizácie dôchodkov, posilnenie a zatraktívnenie druhého piliera či hľadanie optimálneho riešenia pre tzv. starodôchodcov, jednou z podmienok pre vstup do vládnej koalície. Konkrétnymi legislatívnymi krokmi z 11. októbra 2016 sa navýšil dôchodok z pôvodných 1,90 eura mesačne o 8,20 eura, a to s účinnosťou od januára 2017. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Ako už bolo spomenuté, Most-Híd sa ako jedna z troch vládnych strán zaoberala vo svojom predvolebnom programe s názvom Občianska vízia dôchodkovou problematikou. Koaličný partner - Slovenská národná strana - sa vo svojom dokumente Volebný program pre silný štát 2016 - 2020 zmieňuje o zlepšení systému penzistov len v odstavci 7 - "Volebný program pre Ekonomicky silný a zdravý štát" (.pdf, s. 26): "Garantujeme podstatné zmeny v daňovej a odvodovej politike, v dôchodkovom systéme, na trhu práce, ktoré vylepšia podnikateľské prostredie a vytvoria podmienky pre spravodlivejšie prerozdeľovanie hodnôt, ktoré sú vytvorené účastníkmi trhu na Slovensku". Strana Smer-SD vo svojich Prioritách programu Smer-SD pre roky 2016 až 2020 akékoľvek zmeny pre dôchodcov nespomína.

Aj na základe tlaku, ktorý vyvinula strana Bélu Bugára na ostatných partnerov sa do Programového vyhlásenia vlády (PVV), sekcie "Sociálna politika", dostali tieto tri body: 

-"Vláda vytvorí možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. Súčasné nastavenie podmienok pre vyplácanie dôchodku z II. piliera programovým  výberom umožňuje využiť túto možnosť len pre menší počet sporiteľov. Je vhodné, aby sporiteľom bolo umožnené slobodne sa rozhodovať, ako so svojimi úsporami naložia".

-"Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť".

-"Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov".

V rámci konkrétnych opatrení potom tretia Ficova vláda zmenila novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov valorizačnú politiku na rok 2017. Na rozdiel od ostatných piatich rokov sa vyplácané dôchodky zvýšili o pevnú sumu, ktorá sa určila najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku, čo zvýšilo dôchodky Slovákom po zaokrúhlení o 8,20 eura. Novelu zákona s obdobným navýšením dôchodkov o 8,60 eura (hoci s trocha odlišným spôsobom výpočtu) sa vláda chystá prijať na rok 2018. Takéto navýšenie sa v porovnaní s rokmi 2015 či 2014 nemusí javiť ako "výrazné", keďže dôchodky sa v týchto rokoch zvyšovali o 5,2 eur, respektíve o 8,8 eur (konkrétne údaje je možné nájsť v Tabuľke). Na stránkach strany Most-Híd sa však fráza "výrazné zvyšovanie dôchodkov" používa v kontexte porovnania rokov 2016 a 2017 a preto nepovažujeme výrok za zavádzajúci.

Vláda tiež zvýšila časti penzistom od budúceho roka (2018) ich starobný dôchodok, a to na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Ide o hore uvedených starodôchodcov, ktorým Sociálna poisťovňa priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Dôchodky by sa im mali v priemere zvýšiť o 45 eur a dôchodcom pred 1. októbrom 1988 má penzia stúpnuť o pevnú sumu 25,50 eura.

 //datawrapper.dwcdn.net/4QVCT/2/

Dátum zverejnenia analýzy: 26.08.2017
success
error