DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Strana Most-Híd presadila výrazné zvýšenie dôchodkov.

26.08.2017
Pravda

Strana Most-Híd sa vo svojom volebnom programe Občianska vízia 2016 venuje téme dôchodkov v kapitole "Hospodárska politika". Zvýšeniu dôchodkov sa však priamo v programe nevenuje, zameriava sa hlavne na posilnenie druhého piliera.

Pred voľbami v roku 2016 sa pre agentúru SITA vyjadril podpredseda strany Most-Híd Ivan Švejna, že"Zvýšenie valorizácie dôchodkov  bude zásadnou podmienkou strany Most-Híd pri prípadných rokovaniach o ich účasti v budúcej vláde."

Túto podmienku sa strane Most-Híd podarilo presadiť aj do Programového vyhlásenia vlády, a neskôr v tomto volebnom období parlament schválil vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení. Na poste štátneho tajomníka rezortu práce, ktorý je zodpovedný za tento návrh, sedí samotný Švejna.


Ako uvádza Sociálna poisťovňa Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu. Pevná suma zvýšenia sa určí najmenej ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú po schválení parlamentom včera podpísal aj prezident SR.

Novela zákona o sociálnom poistení ustanovuje pevné sumy zvýšení dôchodkových dávok v roku 2017 nasledovne pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok:

starobný dôchodok o 8,20 eura,
predčasný starobný dôchodok o 7,90 eura,
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % o 7,10 eura,
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % o 4,00 eura
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 5,30 eura,
sirotský dôchodok o 2,60 eura.

Pre porovnanie, pred rokom sa podľa Sociálnej poisťovne znižovali dôchodky o poznanie menšie sumy.

starobný dôchodok o 1,90 eura,
predčasný starobný dôchodok o 1,90 eura,
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % o 1,70 eura,
invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % o 1,00 eura,
sociálny dôchodok o 1,70 eura,
vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok o 1,20 eura,
sirotský dôchodok o 0,60 eura.

Oproti minulému roku sa teda dôchodky zvýšili o niekoľkonásobne vyššiu sumu. Hlavne z vyjadrení Ivana Švejnu a absencie vyjadrení koaličných partnerov k tejto téme vyplýva, že strana Most-Híd je najviac zodpovedná za túto zmenu zákona. Preto môžeme považovať tento výrok za pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.08.2017
success
error