DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Oremus

Nestraníci

...(župan, pozn.) má k dispozícii 230 úradníkov, (...).

Nitriansky samosprávny kraj - 18.08.2017
Pravda

Podľa Výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2016 priemerný počet zamestnancov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol počas účtovného obdobia od 1. januára do 31. decembra 2016 233,93. Výrok, ktorý zverejnil kandidát na svojom Facebook-profile dňa 1. augusta 2017, hodnotíme ako pravdivý.


Individuálna výročná správa je súčasťou účtovnej závierky, vedený ako súčet záväzkov VÚC. V správe za rok 2016 sú dostupné aj informácie o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky - teda NSK (.pdf, str. 65). Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavila účtovná závierka bol 239 (bez predsedu kraja a 2 podpredsedov).  

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error