DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iván Farkas

SMK

V kraji sa podarilo zrekonštruovať 167 kilometrov cesty, z toho polovicu v južných prevážne maďarských okresoch.

Nitriansky samosprávny kraj - 17.08.2017
Neoveriteľné

Nitriansky samosprávny kraj zrealizoval v uplynulom volebnom období z vlastného rozpočtu 155,225 km stavebných opráv ciest. Podľa zoznamu kľúčových projektov v oblasti údržby a opráv ciest II. a III. triedy pre roky 2014 - 2020 (aktualizované k 31. 12. 2016) až 63,9 percent realizovaných rekonštrukcií sa uskutočnilo na území južných okresoch (Cesty stredisko Komárno a Nové Zámky). Nakoľko informácie za prvý polrok tohto roka nie sú ešte dostupné, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

NSK má vo vlastníctve 498,033 km ciest II. triedy a 1 536,954 km ciest III. triedy, t. j. spolu 2 034,987 km ciest. V Komárňanskom a Novozámockom okrese sa nachádza až 788,093 km krajských ciest, čo je 38,7 percent nitrianskej cestnej siete. Cesty vo vlastníctve kraja má v správe Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ktorá má pracovné strediská lokalizované v Nitre, Leviciach, Komárne, Nových Zámkoch a Topoľčanoch (.pdf, str. 25).

Podľa záverečných správ NSK v období 2014 až 2016: 
- NSK zrealizoval v roku 2014 z vlastného rozpočtu 21,254 km stavebných opráv ciest a zrekonštruoval sa jeden most na ceste II/588 ev. č. 588-002 v katastri obce Búč v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v celkovej sume 2 708 864,61 €. (.pdf, str. 7)
- NSK zrealizoval v roku 2015 z vlastného rozpočtu 33,773 km stavebných opráv ciest a opravil 4 mosty v rámci prvku Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v celkovej sume 2 811 507,47 €. (.pdf, str. 7)
NSK zrealizoval v uplynulom roku (rok 2016, pozn.) z vlastného rozpočtu 45,178 km stavebných opráv ciest v celkovej sume 4 614 384,06 Eur. (.pdf, str. 8)

Opravy ciest kraj vykonáva na základe "Strategického plánu rozvoja cestnej dopravnej infraštruktúry Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2020, plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy", ktorý bol vypracovaný v súlade s národným strategickým dokumentom "Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy"

NSK plánuje v roku 2017 zrekonštruovať viac ako 30 kilometrov ciest II. a III. triedy. Stavebné práce si vyžiadajú náklady približne 4,5 milióna eur. Opravy sa budú vykonávať vo všetkých siedmich okresoch kraja, pričom najviac sa ich bude rekonštruovať v levickom regióne. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error