DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Oremus

Nestraníci

Ročne sa dáva (v NSK, pozn.) na šport chudobných 300 tis. eur pre celý kraj.

Nitriansky samosprávny kraj - 17.08.2017
Zavádzajúce

Podľa Výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja (za rok 2016) je na základe schváleného rozpočtu vyčlenených na program "Šport" 307 600 eur, pričom táto suma bola pred rokom 2016 výrazne nižšia. Napriek tomu, že táto suma prestavuje len 0,19% celého rozpočtu, NSK vyčleňuje po BSK najviac financií na šport, výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.


Individuálna výročná správa je súčasťou účtovnej závierky, vedený ako súčet záväzkov VÚC. V správe za rok 2016 sú dostupné aj údaje o rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja pre roky 2014 – 2019 (.pdf, str. 112). Výdavky v NSK na šport (za obdobie 2014 až 2019) sú následovné: 

Za rok 2016 bolo na šport vynaložených presne 213 901,72 eur, čo predstavuje 94,60 percentné čerpanie schváleného rozpočtu na tento účel. Schválená suma bola 226 100 eur.

Suma vyčlenená na šport predstavuje len 0,19% z celkového rozpočtu NSK na rok 2017, avšak aj tak NSK vyčleňuje  druhú najväčšiu sumu na tento podprogram medzi krajmi. Najviac financií je vyčlenených na šport v Bratislavskom kraji, celkom 395 000 eur, čiže 0,32% bežných výdavkov. Výrazne menšia suma je venovaná športu v Trnavskom (60 000 eur), Trenčianskom (73 000 eur) a Banskobystrickom kraji (5 000 eur), menej ako 0,001% celkových výdavkov. V Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji program resp. podprogram "Šport" nemá ani vlastný rozpočet, financie na športové podujatia sú hradené z programu "Vzdelávanie".

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error