DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Oremus

Nestraníci

Značnú časť pozemkov pod cestami má NSK nevysporiadaných. Každoročne vyčleňuje zo svojho mega rozpočtu úbohých 20 EUR na vysporiadanie vlastníckych vzťahov.

Nitriansky samosprávny kraj - 17.08.2017
Pravda

Pod mnohými existujúcimi diaľnicami, rýchlostnými cestami, ale tiež cestami prvej triedy, druhej a aj tretej triedy sú v súčasnosti na Slovensku ešte nevysporiadané pozemky. Výnimkou nie je ani NSK, ale presné odhady o tom, koľko percent pozemkov pod cestami, ktoré sú vo vlastníctve kraja (teda cesty II. a III. triedy) neexistujú. Kraj každoročne vyčleňuje financie na vysporiadanie vlastníckych vzťahov, od roku 2014 presne 20 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Problematika nevysporiadaných pozemkov pod štátnymi a aj krajskými cestami je zatiaľ nevyriešenou otázkou na ktorú nedávno upozornil aj minister dopravy Árpád Érsek (MOST-HÍD). Napríklad Slovenská správa ciest (SSC) pre TASR vyčíslila, že nevysporiadaných pozemkov pod cestami prvej triedy je asi 40 %. Podľa odborníkov ide o časovanú bombu pre štátny rozpočet. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo odhaduje, že len na úplné vysporiadanie pozemkov pod diaľnicami, rýchlostnými cestami a cestami prvej triedy by štát potreboval približne 3,5 miliardy eur. Napriek tomu, že v poslednej dobe téma nevysporiadaných pozemkov pod cestami rezonuje v médiach často, neexistuje presná štatistika o nich. 

Podľa župana NSK, Milana Belicu nevysporiadané pozemky pod krajskými cestami sú zásadným problémom pri rekonštrukciách ciest. Nitriansky samosprávny kraj vlastní 2 050 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Podľa Belicu by na vysporiadanie pozemkov pod cestami nestačil ani celý rozpočet kraja, pretože podľa jeho odhadov až 85 percent pozemkov pod cestami je nevysporiadaných. Problémom je, že vyššie územné celky podľa zákona nemôžu investovať do cudzieho majetku. Chyba sa podľa Belicu stala pri delimitácii majetku zo štátu na kraje, ktoré dostali cesty, no pozemky pod cestami sú nevysporiadané. Podľa názoru župana zakročiť by mal štát. „Je nevyhnutné, aby sa prijal zákon, že majetok je zamenený povedzme za majetok Slovenského pozemkového fondu a ten už nech si potom vysporadúva tieto svoje požiadavky. Pokiaľ by došlo k vysporiadaniu na úkor Slovenského pozemkového fondu, nebude to mať žiadny negatívny dopad na štátny rozpočet,“ uviedol Belica.

Od roku 2014 NSK vyčleňuje na podprogram "Odkúpenie stavieb realiz.miest.samosprávami dotýk. sa ciest II.a III.tr. a odkúpenie pozemkov vo vlast. miest. samospráv pod stavbami dot. sa ciest II.a III.tr." presne 20 eur. V roku 2013 bola táto suma ešte 100 eur. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error