DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

...pán Belica začínal ako prvý župan s nulovým dlhom, (...).

Nitriansky samosprávny kraj - 17.08.2017
Pravda

Osem samosprávnych  krajov (vyšších  územných  celkov) bolo etablovaných počas procesu decentralizácie na Slovensku. Svoju činnosť začali v roku 2002. Prvým predsedom NSK sa stal Milan Belica, ktorý vyhral voľby v roku 2001. Dlh kraja bol pri jeho vzniku a nástupe Belicu nulový, podobne ako v každom kraji. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Vznik samospráv v podobe ako fungujú v súčasnosti, schválil parlament po dlhých politických naťahovačkách v roku 2001. Nitriansky kraj začal svoju činnosť 1. januára 2002, jeho prvým predsedom sa stal Milan Belica ešte koncom roka 2001.

Presun kompetencií zo štátu na samosprávy trval postupne do roku 2004. Decentralizáciou získali samosprávy viac kompetencií, štát, naopak, niektoré právomoci stratil. Nasledovala fiškálna decentralizácia, teda presun časti peňazí zo štátu na kraje, aby mohli financovať prenesené kompetencie. Do roku 2005 boli pre VÚC rozhodujúcimi príjmami transfery zo štátneho rozpočtu. Od roku 2005 sa uskutočnila zmena financovania, v rámci ktorej sa posilnili vlastné príjmy samosprávnych krajov a zmenil sa spôsob rozdeľovania podielu na daniach v správe štátu. V súčasnosti si samosprávne kraje hospodária samostatne s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Momentálne má Nitriansky samosprávny kraj (podľa informácií k 31.decembra 2016) presne dlh vo výške 24 761 079 eur. Vyplýva to zo Záverečného účtu NSK na rok 2016 (.pdf, str. 177).NSK oproti roku 2015 znížila svoj dlh o 2 466 673 eur. Najväčší dlh mala župa v roku 2010, skoro 42 miliónov eur. Odvtedy celkový dlh sa len znižoval. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error