DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

...nedokázal (Milan Belica, pozn.) napríklad udržať a prevádzkovať krajské nemocnice. Namiesto toho ich kraj sprivatizoval v prospech finančných skupín.

Nitriansky samosprávny kraj - 17.08.2017
Nepravda

Nakoľko NSK nesprivatizoval všetky krajské nemocnice a takisto ich vedel prevádzkovať so ziskom, hodnotíme výrok ako nepravdivý. Milan Uhrík totiž výrokom vytvára dojem, že práve vďaka neschopnosti prevádzkovať krajské nemocnice ich kraj sprivatizoval. Navyše, bez ďalšieho vysvetlenia označuje privatizáciu ako negatívny jav.

Pozrime sa postupne na všetky tri krajské nemocnice a ich následný predaj:

V roku 2010 zanikla nemocnica v Šali. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o jej predaj v nej mesto Šaľa zriadilo zoo, od 1. 5. 2017 ale kraj opätovne na jej mieste zriadil nemocnicu s poliklinikou ako rozpočtovú organizáciu kraja. Privatizácia teda v tomto prípade ani neprebehla.

V januári 2010 kraj založil neziskovú organizáciu Nemocnice s poliklinikami n. o.. Táto n. o. mala následne v správe nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach.

Topoľčiansku nemocnicu má od 1.4.2017 v prenájme spoločnosť Svet Zdravia a. s., patriaca pod skupinu Penta Investments. Levická nemocnica bola v júni 2017 prenajatá spoločnosti WORDIO, s. r. o., ktorej vlastníkom je AGEL SK, a. s..

Obe nemocnice boli prenajaté na 20 rokov a v čase privatizácie hospodárili s výrazným ziskom. Rozhodne teda nemožno hovoriť u neschopnosti ich prevádzkovať.

Keďže nemocnica v Šali sprivatizovaná nebola a nemocnice v Topoľčanoch a v Leviciach boli prevádzkované ziskovo, výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error