DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

V Nitre sa stavia nová fabrika indickej automobilky Jaguár – Land Rover. Táto firma dostala od štátu dotácie rádovo v stovkách miliónov eur. Ľuďom v kraji sľubovali tisíc eurové platy. Namiesto toho však zaplavili celú Nitru arogantnými a agresívnymi robotníkmi z Balkánu.

Nitriansky samosprávny kraj - 17.08.2017
Zavádzajúce

Tento výrok vyslovil Milan Uhrík v rámci rozhovoru pre portál Hlavné správy. Výdavky štátneho rozpočtu na výstavbu priemyselného parku pre spoločnosť Jaguar Land Rover sa podľa medializovaných informácií naozaj pohybujú "rádovo v stovkách miliónov eur," dotácie však predstavujú len časť z tejto sumy. V médiách sa takisto objavili informácie o ponúkaných mzdách v tejto firme, ktoré sa skutočne pohybujú okolo Uhríkom spomínanej cifry 1 000 €. Nemožno však určiť, akej národnosti sú súčasní či budúci zamestnanci tejto firmy. Výrok Milana Uhríka preto hodnotíme ako zavádzajúci.


Prvé informácie o úmysle firmy Jaguar Land Rover postaviť priemyselný závod na Slovensku sa objavili v lete 2015, pričom spočiatku sa objavovali rôzne alternatívy krajín, kde tento závod bude vybudovaný (okrem iného aj v Poľsku). V auguste 2015 sa automobilka napokon definitívne rozhodla investovať na Slovensku a postaviť závod pri Nitre. V decembri toho istého roku bola s firmou Jaguar Land Rover podpísaná investičná zmluva. 

Premiér Robert Fico informoval, že "vláda schválila dotáciu na hmotný a nehmotný investičný majetok pre automobilku vo výške 130 miliónov eur, čo je 9 percent avizovanej investície." V máji 2017 však Európska komisia prostredníctvom eurokomisárky zodpovednej za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerovej vyhlásila, že "komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre." 

Spoločnosť na uvedené slová reagovala, že práve ponúknutá dotácia bola rozhodujúcim faktorom, na základe ktorého uprednostnila investíciu na Slovensku pred Mexikom. Denník N si však všimol, že to nie je jediná finančná úľava pre Jaguar Land Rover. V auguste 2015 sa nariadenie vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy novelizovalo tak, že od platenia tohto odvodu oslobodilo tie firmy, ktoré preinvestujú na Slovensku aspoň miliardu eur a zamestnajú aspoň 2 000 ľudí. Firme tiež mohlo výrazne pomôcť financovanie mnohých nákladov na výstavbu priemyselného parku zo strany štátu - ide napr. o prípravu cestnej infraštruktúry, na ktorú sa podľa oznamu o verejnom obstarávaní má vynaložiť 198 892 115,39 €. Podľa informácií Denníka N má takto štát v súvislosti s výstavbou priemyselného parku použiť okrem spomínanej dotácie asi pol miliardy eur, spolu s dotáciou teda okolo 600 miliónov eur. 

Uhríkovo vyhlásenie o stámiliónových dotáciách pre Jaguar Land Rover je teda nepresné, keďže dotácie tvoria len asi štvrtinu až pätinu z nákladov štátu, spojených s výstavbou priemyselného parku. 

Ďalšiu vetu z Uhríkovho vyjadrenia o sľubovaných tisíceurových platoch pracovníkov automobilky možno označiť za pravdivú. Medializované informácie o predpokladaných mzdách pre pracovníkov nitrianskeho závodu hovoria práve o takých platoch, ktoré sa približujú Uhríkovmu vyjadreniu - najčastejšie sa spomínal priemerný plat 1225 € "v hrubom" (napr. tu, tu a tu). Či však majú zamestnanci Jaguar Land Rover pôvod v krajinách bývalej Juhoslávie, resp. v iných krajinách Balkánskeho polostrova, nemožno hodnoverne potvrdiť alebo vyvrátiť. Firma Jaguar Land Rover ani žiaden štátny orgán neeviduje počet cudzincov, zamestnaných v tejto spoločnosti. K dispozícii sú len štatistiky zamestnaných cudzincov na území SR za konkrétny kalendárny rok, resp. mesiac (napr. tu za rok 2017 a jeho jednotlivé mesiace). Vzhľadom k tomu považujeme uvedený výrok Milana Uhríka za zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error