DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

...vďaka zastaveniu rozkrádania a zlepšeniu hospodárenia podarilo zvýšiť platy robotníkov na údržbe ciest v BBSK za 3 roky takmer o štvrtinu (...).

Nitriansky samosprávny kraj - 17.08.2017
Neoveriteľné

Výrok Milana Uhríka sa objavil 15. augusta 2017 na jeho FB stránke. Za posledné 3 roky došlo k zvýšeniu mzdy robotníkov akciovej spoločnosti kraja, Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) raz na začiatku roka 2016. Na základe vtedy prijatej novej kolektívnej zmluvy sa zvýšili platy zamestnancov o 4,5% až 7%. Túto informáciu však vie doložiť len tlačová správa, ktorá bola uverejnená na webovej stránke BBSK a post na FB stránke kraja. Nakoľko vyššie spomenutá kolektívna zmluva nie je verejne dostupná a nenašli sme žiadny ďalší dokument, ktorý by doložil tvrdenie kraja resp. Uhríka, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.   


Údržbu ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) má na starosti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC), ktorá je akciovou spoločnosťou so stopercentnou účasťou kraja v nej. Členmi jej predsedníctva sú výlučne predstavitelia strany Ľudová strana Naše Slovensko. V roku 2014 (po nástupe Mariana Kotlebu) táto krajská firma nevytvorila zisk, ale stratu -453.566 € (predtým zisk +65.906 €). Podľa portálu www.finstat.sk  spoločnosť BBRSC a.s v roku 2014 zvýšila stratu o 788% na  a tržby jej klesli o 37%. 

BBSK si cez verejne dostupné zmluvy objednáva u BBRSC údržbu ciest II. a III. triedy a iných komunikácií, ktoré má BBSK vo vlastníctve. Na rok 2017 napríklad podľa zmluvy BBSK mienil na údržbu ciest II. a III. triedy vynaložiť 10 353 000 €, pričom po odrátaní nákladov na údržbu v mesiacoch december 2016 - február 2017 môže BBRSC na zvyšok roka 2017 počítať s čiastkou 6 392 983,23 €. Informácia o mzdách pracovníkov, opravujúcich cesty v správe BBSK, sa v uvedenej zmluve však nenachádzala a ani v ďalších zmluvách v Centrálnom registri zmlúv Úradu BBSK a BBRSC

Jediná čiastočne relevantná informácia k výroku Milana Uhríka je len správa, zverejnená začiatkom roka 2016 na webovej stránke BBSK. Podľa tejto správy sa "20. novembra 2015 ... na Úrade BBSK uskutočnilo rokovanie medzi vedením BBRSC a Radou predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu (RR ZO IOZ)." Správa ďalej pokračuje informáciou, že "predseda BBSK Ing. Mgr. Marian Kotleba (ako zástupca akcionára) a členovia predstavenstva Mgr. Rastislav Schlosár, Ing. Martin Beluský, PhD. a Bc. Ján Kecskés, prijali požiadavky odborárov a rozhodli o výraznom zvýšení miezd zamestnancov BBRSC s účinnosťou od 1. januára 2016.
Z rokovania vzišla nová Kolektívna zmluva, ktorou sa zvyšujú platy zamestnancov zaradených do tarifnej triedy 1 až 10 o 7% a zamestnancov v tarifnej triede 11 a 12 o 4,5%! Zamestnanci s robotníckou profesiou a vodiči, ktorí majú v spoločnosti najnižšie mzdy, tak dostanú januárovú výplatu už o 7% vyššiu, ako tomu bolo v minulom roku. Ostatní si prilepšia o 4,5%." Spomínaná kolektívna zmluva však podľa našich zistení nie je verejne dostupná, a tak nemožno overiť jej obsah. Rovnako nevieme posúdiť, či išlo o kontinuálne zvyšovanie platov manuálnych pracovníkov ciest v BBSK v priebehu troch rokov tak, ako to deklaruje Uhrík.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error