DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

...oddlženie kraja po súčasnom županovi Milanovi Belicovi, ktorý zanecháva 23-miliónový dlh (...).

Nitriansky samosprávny kraj - 09.08.2017
Pravda

Nitriansky samosprávny kraj (podľa informácií k 31.decembra 2016) má presne dlh vo výške 24 761 079 eur. Vyplýva to zo Záverečného účtu NSK na rok 2016 (.pdf, str. 177). Výrok hodnotíme napriek nepresnosti ako pravdivý.


NSK oproti roku 2015 znížila svoj dlh o 2 466 673 eur. Najväčší dlh mala župa v roku 2010, skoro 42 miliónov eur. Odvtedy celkový dlh sa len znižoval. 

Na základe analýzy INEKO o hospodárení samospráv za rok 2015 takmer všetky župy znížili svoj dlh. Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2015 v Trenčianskom kraji. Najlepšie finančné zdravie má nitrianska župa - 19 percent jej bežných príjmov, čo je pod priemerom samospráv SR (20,8 percent). 


zdroj: INEKO

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error