DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Konrád Rigó

V Trnavskom samosprávnom kraji je len Trnavský okres väčší ako dunajskostredský. Spolu s galantským okresom predstavuje ich obyvateľstvo 40 percent celého kraja.

Trnavský samosprávny kraj - 19.07.2017
Pravda

Dunajskostredský okres je, čo sa týka počtu obyvateľov, druhým najväčším okresom v Trnavskom samosprávnom kraji, avšak má najväčšiu rozlohu v kraji (1074,59km2). Počet jeho obyvateľov spolu s galantským okresom predstavujú 38,13 percent obyvateľov kraja. Výrok Rigóa hodnotíme ako pravdivý.


Dunajskostredský okres má rozlohu 1074,59 km2, čím je najväčším okresom v Trnavskom samosprávnom kraji. Z pohľadu obyvateľstva je druhým najväčším, podľa Štatistického úradu má 120 085 obyvateľov, z toho približne 75 percent maďarskej národnosti. 

Galantský okres má 93 866 obyvateľov, čím je tretím najväčším okresom v kraji. Z toho približne 35 percent je maďarskej národnosti.

Tie okresy, ktoré majú najviac občanov maďarskej národnosti, majú dokopy 213 951 obyvateľov, čo z počtu 561 156, čiže celkového počtu obyvateľstva trnavského kraja, predstavuje 38,13 percent (údaje k 31. 12. 2016). 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error