DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Bolo to v dôsledku kolapsu poľnohospodárstva (že Nitriansky kraj bol po Košickom druhým najmenej rozvinutým krajom na Slovensku, pozn.) a my sme boli typický poľnohospodársky kraj (NRSK pred rokom 2001, pozn.).

Nitriansky samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

Pád komunistického režimu prinieslo okrem spoločenských zmien aj zmenu orientácie Slovenska na trhové hospodárstvo, čím súviselo aj odpustenie od maximalizácie poľnohospodárskej produkcie. Táto zmena zasiahla najmä oblasti resp. kraje, kde bolo poľnohospodárstvo plošne najrozšírenejšou aktivitou. Takýmto krajom je aj Nitriansky samosprávny kraj, ktorý v roku 2001 patril medzi kraje s najvyššou nezamestnanosťou, avšak nie druhou najvyššou. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Po roku 1989 sa Slovensko preorientovávalo na trhové hospodárstvo. Táto zmena mala negatívny vplyv na územia, kde poľnohospodárske činnosti boli rozsiahle. Takým bolo aj územie dnešného Nitrianskeho kraja. Zmeny v poľnohospodárskom sektore sa prejavili hlavne úbytkom poľnohospodárskej pôdy, poklesom hodnoty majetku v poľnohospodárstve a službách alebo aj poklesom zamestnanosti v poľnohospodárstve. Podľa Zelenej správy Ministerstva poľnohospodárstva z roku 2001 (údaje za rok 2000), pracovalo v poľnohospodárstve o 17,9 tis. osôb menej ako v predchádzajúcom roku (o 13,4 %). V roku 2016 pracoval v poľnohospodárstve už len 51 tisíc osôb, ani nie dve percentá z ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

V Nitrianskom kraji je dodnes poľnohospodárstvo plošne najrozšírenejšou aktivitou. Región patrí medzi poľnohospodársky najvyužívanejšie v rámci SR. Má veľmi dobré prírodné i klimatické podmienky pre pestovanie takmer všetkých poľnohospodárskych plodín a pre zabezpečovanie poľnohospodárskej produkcie, preto sa zaraďuje do kategórie poľnohospodársko-potravinárskej. 

V roku 2001 patril NRSK medzi najmenej rozvinuté kraje z pohľadu nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti bola v tomto kraji bola štvrtá najvyššia v SR - 23,12%, kým celoštátna nezamestnanosť bola v tom roku na úrovni 19 percent. 

Miera nezamestnanosti v NRSK postupne znížila až do roku 2009. V minulom roku bola nezamestnanosť v Nitrianskom kraji na úrovni 7 percent. 

Z pohľadu investícií, podľa odboru investičných projektov SARIO najviac úspešne ukončených investičných projektov od roku 2002 do 2016 sa uskutočnilo práve v Nitrianskom kraji. 
zdroj: SARIO

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error