DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

Jaguar Land Rover si chcel pôvodne zriadiť vlastnú školu priamo v strategickom parku, ale neskôr zistili, že máme dobré školy, učiteľov aj žiakov a SOŠ polytechnická v Nitre kvalitná škola určite je. Jednou z výhod tohto zámeru je aj to, že ušetríme prostriedky. My sme boli pripravení investovať na tejto škole 1,7 milióna eur.

Nitriansky samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Uvedený výrok predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bol publikovaný 11. júla 2017 v článku TASR. Informácia o spolupráci automobilky Jaguar Land Rover so SOŠ polytechnickou v Nitre je pravdivá, rovnako ako aj úspora prostriedkov NSK vo výške takmer 1,7 milióna € kvôli zmene zriaďovateľa v tejto SOŠ. Belicovo vyjadrenie o kvalite tejto školy je však prinajmenšom sporné a informácia o pôvodnom úmysle automobilky zriadiť si vlastnú školu zas neoveriteľná. Výrok Milana Belicu preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Prvé informácie o úmysle firmy Jaguar Land Rover postaviť priemyselný závod na Slovensku sa objavili v lete 2015, pričom spočiatku sa objavovali indície o možnosti postaviť tento závod v Poľsku. V auguste 2015 sa automobilka napokon definitívne rozhodla investovať na Slovensku a postaviť závod pri Nitre. V decembri toho istého roku bola s Jaguar Land Rover podpísaná investičná zmluva. V tom čase médiá informovali, že táto firma mieni na Slovensku zamestnať 2 800 ľudí a investovať v prepočte cca 1,4 miliardy eur. Premiér Robert Fico informoval, že "vláda schválila dotáciu na hmotný a nehmotný investičný majetok pre automobilku vo výške 130 miliónov eur, čo je 9 percent avizovanej investície." V máji 2017 však Európska komisia prostredníctvom eurokomisárky zodpovednej za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerovej vyhlásila, že "komisia dôkladne prešetrí, či plánovaná podpora zo strany Slovenskej republiky je skutočne nevyhnutná na to, aby spoločnosť Jaguar Land Rover umiestnila svoju investíciu v Nitre." Spoločnosť na uvedené slová reagovala, že práve ponúknutá dotácia bola rozhodujúcim faktorom, ktorým uprednostnila investíciu na Slovensku pred Mexikom. Denník N si však všimol, že to nie je jediná finančná úľava pre Jaguar Land Rover. V auguste 2015 sa nariadenie vlády o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy novelizovalo tak, že od platenia tohto odvodu oslobodilo tie firmy, ktoré preinvestujú na Slovensku aspoň miliardu eur a zamestnajú aspoň 2 000 ľudí. 
Čo sa týka obsadzovania voľných pracovných miest, ktoré majú vzniknúť po otvorení závodu pri Nitre, firma ich plánuje čiastočne obsadzovať na základe pracovných ponúk na internete a čiastočne vzdelávaním učňov. Už v januári 2016 médiá informovali o skutočnosti, že budúcich pracovníkov Jaguar Land Rover bude pripravovať SOŠ polytechnická v Nitre, ktorú si vybral sám investor najmä z dôvodu skladby a zamerania ponúkaných vzdelávacích odborov. TASR v tejto súvislosti tiež informovala, že uvedená škola je zároveň Centrom odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií a je naň v rozpočte NSK schválených 1 660 307 €. Táto čiastka sa viac-menej zhoduje s čiastkou, ktorú uviedol Milan Belica vo svojom výroku ako sumu, ktorú plánoval kraj investovať na spomínanej SOŠ. Deklarovaná úspora prostriedkov môže vyplývať zo skutočnosti, že v júli 2017 zastupiteľstvo NSK schválilo zmenu zriaďovateľa školy z kraja na súkromnú firmu Deutsch-Slowakische Akademien. V rozpore s jeho výrokom je však informácia, že Jaguar Land Rover si túto školu vybral už v januári 2016, zatiaľ čo Belica tvrdí, že investor najprv plánoval zriadiť si pre budúcich zamestnancov vlastnú školu priamo v strategickom parku. Toto Belicovo vyjadrenie potvrdzuje iba riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan, ktorý podľa agentúry SITA povedal, že "kraj už dlhší čas rokoval so štátnou spoločnosťou MH Invest, ktorá pripravuje investíciu Jaguara Land Rover v Nitre, no na konkrétnych krokoch sa dohodli až v máji. Pôvodná úvaha podľa jeho slov bola, že novú školu si vybuduje samotná automobilka." Sporné je aj Belicovo tvrdenie, že "máme dobré školy, učiteľov aj žiakov a SOŠ polytechnická v Nitre kvalitná škola určite je." Inštitút INEKO na portáli skoly.sme.sk hodnotí úroveň základných a stredných škôl podľa viacerých kritérií, napr. podľa výsledkov žiakov a študentov v testovaní Monitor 9, externej časti a písomnej forme internej časti maturít, či nezamestnanosti absolventov. SOŠ polytechnická, sídliaca v Nitre na Novozámockej 220, však v rebríčkoch, zostavených týmto inštitútom, vôbec nefiguruje a pracovisko na Dvorčanskej ulici v Nitre, ktoré spadá pod túto školu, bolo označené ako "škola s priemernými výsledkami žiakov." Samotné INEKO však na tomto portáli uvádza, že "rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov." Hoci druhú časť výroku Milana Belicu možno považovať za pravdivú, v prvej časti výroku nachádzame neoveriteľné až nepravdivé informácie, a tak tento výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error