DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Blanár

SMER-SD

Žilinský kraj je najúspešnejším čerpateľom európskych fondov. Bolo to tak v minulom období a je to tak aj v súčasnosti.

Žilinský samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

V rozhovore pre Žilinský večerník sa poslanec Blanár vyjadril (27.4.2017) v súvislosti s čerpaním eurofondov o vysokej úspešnosti Žilinského kraja v tejto oblasti.  Žilinskému kraju sa podarilo počas programového obdobia 2007 – 2013 využiť finančné prostriedky vo výške 1,1 miliardy eur zo zazmluvnených 1,8 miliardy eur. Ide o najvyššiu zazmluvnenú čiastku zo všetkých krajov Slovenska. Podľa posledných dostupných informácií (k 31.1.2016) bolo za súčasné programové obdobie zo zazmluvnených 1 021 935 301 eur využitých 806 319 616 eur, čo predstavuje 78, 9 %. K danému dátumu však Košický kraj predbehol ten Žilinský v percentuálnom podiele doterajších vyčerpaných prostriedkov – 79,3 %. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 


Z finančných prostriedkov vyčerpaných v rokoch 2007 – 2013 sa podarilo zrealizovať 71 projektov, ktoré zahŕňali rekonštrukciu 152 materských, základných a stredných škôl, 29 hasičských zbrojníc či 77 námestí obcí a miest. Medzi najvýznamnejšie takto zafinancované projekty patrí rekonštrukcia Budatínskeho hradu, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v regióne Liptov, rekonštrukcia Domova sociálnych služieb v Tvrdošíne či rekonštrukcia Gymnázia v Martine.

V programovom období 2014-2020 má Žilinský kraj možnosť získať na projekty eurofondy až vo výške 154 miliónov eur. V rámci toho sú už pripravené projekty týkajúce sa obnov starých budov, nemocníc či projekty zamerané na vytvorenie bezbariérového prístupu či zníženie energetickej náročnosti iných budov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error