DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Viskupič

OĽaNO

...prepojenie medzi finančnou skupinou Slavia Capital a súčasným členom predstavenstva letiska Piešťany Michalom Mergom, ktorý sa do funkcie dostal len v lete tohto roka (2016, pozn.). Tento človek totiž (...) pôsobí aj ako člen predstavenstva Way Industries, jednej z firiem patriacej tejto finančnej skupine.

Trnavský samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Michal Merga je skutočne od augusta 2016 členom predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. Predsedom predstavenstva je, od júna 2014, Tibor Mikuš a ďalším členom je od toho istého dátumu aj Juraj Štaffa. V spoločnosti Way Industries, a. s. je Michal Merga predsedom a zároveň jediným členom predstavenstva. Predsedom sa stal v januári 2016, ako píše samotná Slavia Capital v publikácii "Slavia Capital v médiách" (.pdf s. 3). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

30. apríla 2010 uzavrela Slavia Capital so Sitno Holding, a. s zmluvu, ktorou získala vlastnícky podiel vo Way Industries. Túto zmluvu preskúmaval aj Protimonopolný úrad: "Pred uzatvorením zmluvy vykonávala kontrolu nad WAY INDUSTRIES spoločnosť SITNO HOLDING. Po uskutočnení koncentrácie budú rozhodnutia týkajúce sa strategických záležitostí WAY INDUSTRIES prijímať spoločne SLAVIA CAPITAL a SITNO HOLDING."

Jozef Viskupič sa domnieva, že zámerom Slavia Capital je privatizácia letiska Piešťany, keď poukazuje na členstvo Mergu v predstavenstvách oboch spoločností. 

Spoločnosť Slavia Capital Group, a.s. na svojom webovom sídle uvádza, že rozvíja svoju činnosť vo viacerých sektoroch, medzi inými aj v leteckom priemysle: "Investičná skupina SLAVIA CAPITAL sa orientuje na financovanie unikátnej výroby leteckej techniky, na obchodovanie, podporu predaja, výskum a vývoj. Za účelom efektívneho pôsobenia na trhu uzatvára globálne strategické partnerstvá."

Na uvedené narážky Viskupiča reagoval Benčúrik zo Slavia Capital: "Investičná skupina Slavia Capital sa na základe mandátu od strategického investora podujala nájsť na Slovensku vhodnú lokalitu na výstavbu výrobnej fabriky z oblasti leteckého priemyslu.". V apríli 2016 sa Slavia Capital na svojom webovom sídle vyjadrila k aktivitám v oblasti leteckého priemyslu nasledovne: "Investičná skupina SLAVIA CAPITAL plánuje na Slovensko pritiahnuť investíciu z leteckého priemyslu. Aktuálne rokuje s americkým strategickým investorom o podmienkach, pričom si už vytypovala aj viaceré lokality s letiskovou infraštruktúrou. Súčasné aktivity SLAVIA CAPITAL v oblasti letectva potvrdzuje aj spolupráca s českým výrobcom ľahkých športových lietadiel, so spoločnosťou Czech Sport Aircraft . S kunovickou firmou sa slovenskí finančníci dohodli na vyhľadávaní obchodných príležitostí na ázijskom trhu.".

Pre zaujímavosť uvádzame, že v spoločnosti Slavia Capital niekoľko rokov pracovala aj manželka exministra Plavčana a médiá spoločnosť spájajú aj s pozadím SNS. Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error