DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Stanislav Mičev

Nestraníci

Marián Kotleba nás odrezal od eurofondov a to len preto, lebo sa mu zdá Európska únia príliš demokratická, slobodná a úspešná.

Banskobystrický samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Marian Kotleba od roku 2013, kedy sa stal županom Banskobystrického samosprávneho kraja, zrušil alebo nečerpal viacero eurofondov. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

Postoj Mariana Kotlebu k Európskej únii je jasne popísaný už vo volebnom programe jeho politickej strany (.pdf , str. 4), kde kritizuje bruselský diktát, v dôsledku ktorého podľa ĽS NS zanikli stovky slovenských firiem. Sľubuje podniknúť kroky smerujúce k väčšej nezávislosti Slovenska od EÚ, ako napríklad vrátenie slovenskej koruny. Ďalším krokom by malo byť spustenie referenda o vystúpení SR z Európskej únie, zber podpisov už prebieha. Taktiež Marian Kotleba v inauguračnom prejave vyhlásil, že zníži závislosť kraja od eurofondov.

Podarilo sa mu to hneď viackrát. Banskobystrická župa prišla o 4,2 milióna eur, z ktorých sa mali rekonštruovať domovy sociálnych služieb, pretože Kotleba odmietol podpísať projekt na obnovu domovov schválený ministerstvom výstavby.
Taktiež župa prišla o 4,7 mil. eur z eurofondov určených na výstavbu ciest 3. triedy medzi obcami Sucháň a Čebovce v okrese Veľký Krtíš. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je riadiacim orgánom pre eurofondy, zaujalo k projektu nasledujúce stanovisko:„Projekt rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest II. a III. triedy v BBSK bol zmluvne dohodnutý so záväzným termínom realizácie a ukončenia do 31.decembra 2014. BBSK svojou nečinnosťou a nerealizovaním projektu závažne porušil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Na základe týchto závažných porušení MPRV SR odstúpilo od zmluvy.“
Ďalej vo februári 2014 zrušil spolufinancovanie schválených europrojektov pre stredné školy v BBSK. Školy mali cez projekty získať napríklad interaktívne tabule a moderné laboratória na chémiu a fyziku. Na nové vybavenie nemali nič doplácať, lebo väčšia časť sa mala platiť z eurofondov a menšiu časť mala zaplatiť župa. Tá však argumentuje, že na modernizačné projekty peniaze nemá, napriek tomu, že v decembri 2013 Kotleba povedal, že župa disponuje dostatočným množstvom peňazí.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error