DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Čo mesto ušetrilo na zrušení ZŠ v Šalkovej sa približne rovná platu diskutabilného druhého viceprimátora mesta Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

Výrok Martina Klusa sa objavil 21. júla 2015 v článku “Kocúrkovom nazývali kedysi Brezno, dnes sa ním stáva Banská Bystrica” na webe priekopnik.sk. Autorom článku je redaktor webu, Miroslav Pôbiš. Podľa návrhu racionalizácie základných škôl z dňa 29.5.2012 by vyradenie ZŠ Hronská (v mestskej časti Šalková) v roku 2014 prinieslo úsporu 69 000 eur. (.pdf, s. 31) Základná škola bola zrušená k 31. augustu 2014. Plat druhého viceprimátora mesta Banská Bystrica predstavuje 30 290,40 eur ročne (2524,20 eur mesačne). Podľa analýzy základných škôl teda mesto Banská Bystrica ušetrilo zrušením ZŠ Hronská viac ako dvojnásobok ročného platu druhého viceprimátora.
Výrok mestského poslanca Martina Klusa preto hodnotíme ako nepravdivý.

Článok, kde sa analyzovaný výrok vyskytuje, primárne kritizuje rušenie základných škôl v Banskej Bystrici z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov, ktoré považuje za zbytočné alebo unáhlené. Naznačuje, že množstvo prostriedkov následne vynaložených na rekonštrukciu niektorých ďalších základných škôl, a tiež na mzdy primátora a jeho dvoch zástupcov, svedčia o nepremyslenom prerozdeľovaní prostriedkov.
“S tým sa nedá nesúhlasiť, rozhodnutia na MsZ boli často narýchlo, bez dostatočných podkladov, resp. podklady dostali poslanci na poslednú chvíľu, nemali tak možnosť dostatočne sa s nimi oboznámiť, na čo sa viackrát sťažovali. “

Výroku v texte predchádza nasledovná pasáž:
"Zrušením ZŠ Hronská chcelo mesto ušetriť. Po roku sa našli peniaze dokonca na rekonštrukciu ZŠ Bakossova a dokončenie rekonštrukcie na ZŠ Moskovská. Dokonca sa našli peniaze aj na plat extra viceprimátora, ktorý nás ročne vyjde cca 20 000 eur (60 percent z platu primátora na 0,6 úväzok). Dalo by sa obrazne povedať, že namiesto ZŠ Hronská tu máme druhého viceprimátora, lebo čo sa v Šalkovej ušetrilo, veľkodušne sa dalo na plat druhého viceprimátora a už ani netreba spomínať plat samotného primátora a prvého viceprimátora."

Základná škola Hronská 47 sídlila v mestskej časti Šalková v Banskej Bystrici. Všeobecným záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 21/2014 bola zrušená s účinnosťou od 31.8.2014. Toto nariadenie je sprevádzané rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení. V odôvodnení Ministerstvo školstva uvádza dlhodobo nenaplnenú kapacitu školy, ktorú v školskom roku 2013/2014 navštevovalo 25 žiakov, čo je 56.8% kapacity školy, čo spôsobuje dlhodobý deficit finančných prostriedkov v rozpočte školy. (.pdf, s. 2)

Na základe Uznesenia MsZ. č. 479/2012 – MsZ zo dňa 29..2012 bol spracovaný Návrh racionalizácie základných skôl v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – II. etapa (.pdf, s. 1). V Návrhu sa uvádza deficit ZŠ Hronská v roku 2013 32 874 eur. (.pdf, s. 4). V závere správy sa uvádza prepočet úspory prostriedkov pri vyradení ZŠ Hronská v roku 2014 na 69 000 eur. (.pdf, s. 31)Mesačný plat druhého viceprimátora bol Mestským zastupiteľsvom schválený 24. marca 2015 vo výške 60% platu primátora, teda vo výške 2524,20 eur. Toto rozhodnutie i výška platu primátora (4207€ mesačne) sú uvedené v 12. bode zápisnice z tretieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. (.pdf, s. 127) Mesačný plat prvého viceprimátora predstavuje 70% platu primátora, teda 2944,90 eur. Táto výška bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 27. januára 2015. (.pdf, s. 28)

69 000 eur ako suma ušetrená ročne vďaka zrušeniu ZŠ Hronská je teda oproti ročnému platu druhého viceprimátora viac ako dvojnásobná.

Navyše, výrok môže pôsobiť zavádzajúco, keďže zrušenie základých škôl a následná úspora financií nemusí znamenať, že ušetrené prostriedky budú využité na mzdové výdavky kancelárie primátora mesta. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error