DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Prišli sme o 20 miliónov eur, ktoré sme dnes mohli využiť na rekonštrukciu ciest.

Banskobystrický samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

BBSK bolo zastavené čerpanie eurofondov z toho dôvodu, že porušil podmienku zákazu nelegálneho zamestnávania. BBSK tak prišlo o možnosť využiť vyše 20 mil. na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Tento výrok, ktorý zaznel 16. júna 2017 v relácii Na Slovíčko (TV Hronka), hodnotíme ako pravdivý.
 
Podľa zákona č. 528/2008 Z. z., o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ, pri jednotlivých výzvach musí žiadateľ preukázať okrem finančnej a právnej spôsobilosti aj neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania – § 12 ods. 5: "Pomoc a podpora sa v období piatich rokov neposkytne žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa osobitného predpisu.". 

21. februára 2017sa k predmetnej problematike vyjadril aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Peter Pellegrini, s tým, že práve BBSK má jednu z najdlhších sietí týchto ciest (2.556 km ciest II. a III. triedy a 1.107 mostných objektov). "Bola vypísaná výzva na 144 miliónov eur pre sedem samosprávnych krajov, aby mohli opraviť cesty II. a III. triedy. BBSK mohol čerpať 20, možno 25 alebo 30 miliónov eur na opravy svojich ciest. Vzhľadom na identifikovanie čierneho zamestnávania a takého správania sa pána župana, EÚ rozhodla, že BBSK nemôže čerpať tieto prostriedky," objasnil Pellegrini. 

Nebola to však prvá výstraha, keďže BBSK už po inšpekcii, 11. mája 2015, dostal od inšpektorátu pokutu 2000 eur. Napriek tomu, že sa Kotleba odvolal, inšpektorát znova potvrdil svoje zistenia a BBSK sa tak objavila v národnom registri ilegálnych pracovníkov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error