DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Nikto nevie akým spôsobom bola vytvorená, pretože oni tam hovoria, že vzrástol dlh na jedného obyvateľa. Ale vy, ako ekonóm, (pozn. smerované na Sulíka) asi pochopíte, že ak absolútny dlh klesne a počet obyvateľov sa v podstate nezmení, tak dlh na obyvateľa nemôže stúpnuť, musí klesnúť.

Banskobystrický samosprávny kraj - 18.07.2017
Pravda

Kotleba naráža na štatistiku vypracovanú Inštitútom pre ekonomické a sociálne otázky (INEKO) pre rok 2015. Tá poukazuje na to, že celkový dlh za Kotlebovho šéfovania rástol, a teda rástol aj dlh na obyvateľa. Záverečný účet Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) však ukazuje, že dlh na obyvateľa klesal, a teda výrok hodnotíme ako pravdivý. 


INEKO čerpalo svoje údaje z Ministerstva financií:

"Ako zdroj pre všetkých 17 vstupných finančných ukazovateľov slúžilo Datacentrum, ktoré je v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva financií SR. Informácie sme žiadali od Ministerstva financií SR na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Údaje do Datacentra každoročne vkladajú obce prostredníctvom štatistických výkazov. Údaje evidované v Datacentre sa nemusia zhodovať so skutočnými údajmi v účtovníctve obcí alebo VÚC, INEKO preto negarantuje správnosť prezentovaných údajov."

Pre rok 2014 vypočítalo INEKO dlh na obyvateľa 52 eur. Pre rok 2015 uviedlo, že tento dlh je 67 eur. 

Pre náš výpočet dlhu na obyvateľa sme použili záverečné účty Banskobystrického samosprávneho kraja pre roky 2014 a 2015. Celkový dlh sme počítali ako súčet bankových úverov a dodávateľských investičných úverov. Následne sme ho vydelili počtom obyvateľov v danom roku. 

Celkový dlh pre rok 2014 bol 49,94 mil. eur (.pdf, s. 112-115). Pri počte obyvateľov 656 813 (2014) bol tento dlh na osobu pre 76,03 eur .

Celkový dlh pre rok 2015 bol 43,84 mil. eur (.pdf, s. 101-105). Pre rok 2015, pri počte obyvateľov 655 359 bol teda dlh na osobu 66,89 eur. 

To znamená, že na základe záverečných účtov BBSK klesol dlh na obyvateľa medzi rokmi 2014-2015 o 9,14 eur, keďže klesol aj absolútny dlh, a to o 6,1 mil. eur. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error