DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Od nastupu Mariana Kotlebu (ĽS Naše Slovensko) do funkcie predsedu kraja sme poctivym hospodárením znížili dlh kraja o viac ako 16 miliónov.

Banskobystrický samosprávny kraj - 18.07.2017
Zavádzajúce

Údaje Mariána Kotlebu o poklesu celkového dlhu kraja sú pravdivé. Župe sa podarilo za súčasné volebné obdobie znížiť dlh o 18,3 mil. eur. Vyššie daňové príjmy, značný pokles hodnoty majetku či strata eurofondov však naznačujú, že tento úspech nemožno pripísať "poctivému hospodáreniu", preto výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Výrok pochádza z novinového materiálu Banskobytrického samosprávneho kraja z januára 2017 (.pdf, s. 3).

Na základe záverečného účtu BBSK pre rok 2013 bol celkový dlh k 31. 12. 2013 vo výške 56,43 mil. eur. Toto číslo je súčtom bankových úverov – 39,08 mil. eur (.pdf, s. 117) a dodávateľských investičných úverov – 17,35 mil. eur (.pdf, s. 120). 

V záverečnom účte z roku 2016 je celkový dlh k 31. 12. 2016 už len 38,13 mil. eur. Bankové úvery tvoria 25,39 mil. eur (.pdf, s. 105) a dodávateľské investičné úvery 12,74 mil. eur (.pdf, s. 105). 

Rozdiel v celkovom dlhu medzi decembrom 2013 a decembrom 2016 je teda 18,3 mil. eur, čo v porovnaní s "viac ako 16 miliónov" hodnotíme ako akceptovateľný numerický rozdiel. Táto časť výroku je teda pravdivá. 

Fakt, že BBSK dobre hospodáril spochybňuje nasledovné:

1) Vyššie daňové príjmy – za úspechom zníženia dlhu BBSK môže byť fakt, že kraj dostane na podielových daniach a daniach z motorových vozidiel za roky 2014 –2017 – 365 mil. eur, zatiaľ čo za roky 2010 – 2013 (predošlé volebné obdobie) to bolo len 281 mil. eur. BBSK má teda v súčasnom volebnom období o 84 mil. eur vyššie príjmy

2) Pokles hodnoty majetku – Kotleba síce znížil dlh, no na úkor straty veľkej časti majetku, čo dokazujú samotné záverečné účty vydávané župou. K 31. decembru. 2013 (.pdf, s. 116) predstavovala hodnota majetku župy 319,97 mil. eur (vypočítané ako súčet aktív Úradu BBSK, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií kraja). K 31. decembru 2016 (.pdf, s. 104) to bolo už len 246,6 mil. eur. Za Kotlebovho šéfovania BBSK, prišla župa o majetok v hodnote 73,37 mil. eur.

3) Strata eurofondov – kvôli zamestnávaniu načierno prišiel BBSK o viac než 20 miliónov eur na opravu ciest II. a III. triedy. Ako čierny zamestnávateľ nemôže župa čerpať prostriedky EÚ. 

4) Pochybné verejné obstarávanie – BBSK vyhlásil 15 tendrov na opravy ciest za takmer 10 mil. eur. 9 tendrov za 5,5 milióna eur vyhrala firma RENOMONT Profi len s štyrmi zamestnancami. Pochybné parametre tendra spochybnil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Poctivosť takéhoto hospodárenia je otázna. 

5) Najhoršie finančné zdravie  – Inštitút pre verejné a sociálne otázky (INEKO) označil vo svojej analýze BBSK už štvrtý rok v rade za vyšší územný celok s najhorším finančným zdravím pre rok 2012, 2013, 2014 aj 2015. Treba však dodať, že za Kotlebu sa hodnotenie zlepšilo z 3,3/6 na 3,8/6. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error