DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

Slovenská televízia chce zvýšiť koncesionárske poplatky bez toho, aby si urobila vnútorný audit fungovania (...).

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Neoveriteľné

Zvyšovanie koncesionárskych poplatkov v minulom roku navrhoval riaditeľ RTVS Mika spolu s ministrom kultúry Maďaričom, ako opatrenie pred ohrozovaním nezávislého fungovania RTVS v takej podobe a rozsahu ako je dnes. V máji tohto roku zverejnila Rada RTVS  výročnú správu o činnosti RTVS za rok 2016 a v zmysle zákona ju predloží predseda rady Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Správa poukazuje na lepšie hospodárske výsledky v roku 2016 avšak tá nie je ekvivalentom interného auditu. Či je v pláne RTVS vykonať interný audit, nie je na základe verejneprístupných zdrojov zistiteľné. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 


Ministerstvo kultúry zverejnilo návrh novely zákona, v ktorom si mala RTVS polepšiť na zvýšení koncesionárskych poplatkov. Sama RTVS požadovala navýšenie týchto poplatkov, keďže sa nemenili od roku 2003 a tvoria hlavný pilier financovania RTVS popri príspevku zo štátneho rozpočtu a príjmoch z reklamy. Podľa novely by koncesionári od januára 2017 mali zaplatiť za RTVS sedem eur. Jednalo by sa tak o približne 50 percentné navýšenie poplatkov oproti súčasnosti. Ročne by sme tak prispeli RTVS osemdesiat štyri eur, čo je oproti súčasnosti nárast o takmer 51 percent. 

Pre dôchodcov by naďalej zostala polovičná sadzba úhrady (3,50 eura mesačne). Oslobodené od platenia by aj naďalej zostali domácnosti, v ktorých žijú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a úľavu od platenia dostanú aj poberatelia dávky v hmotnej núdzi a osoby, ktoré sú s nimi spoločne posudzované. Momentálna sadzba je 4,64 eura mesačne. Polovičnú sadzbu (2,32 eura) platia dôchodcovia, ktorí nežijú so zárobkovo činnou osobou v spoločnej domácnosti. Ministerstvo svoj návrh na zmenu odôvodnilo tým, že poplatky sa nezvyšovali už veľa rokov a poplatky sú v porovnaní s inými európskymi krajinami podpriemerné.

Nová suma by mala byť platná do 31. decembra 2019. Podľa predloženej právnej normy by sa  koncesionárske poplatky mali po novom prehodnocovať každé dva roky. Generálny riaditeľ RTVS Mika sa s Maďaričom dohodol na protislužbe pri zvýšení poplatkov RTVS a tou by malo byť obnovenie vysielania tretieho kanálu. Ten už by nemal byť čisto športový, ako tomu bolo v minulosti.

Novela zákona neprešla keďže sa koaliční partneri dohodli, že najskôr musí televízia a rozhlas povedať, kde mienia ušetriť a ako chce skvalitniť svoj program. Danko priznal, že SNS sa nepáčilo že ministerstvo prišlo so sumu poplatku ešte predtým, ako by sa o tom v koalícii rokovalo, keďže pre rozpočet rodín by išlo o veľkú položku. 
„Občania majú právo vedieť, čo budú mať za zvýšenú cenu poskytnuté v dramaturgickej štruktúre vysielania, ako sa ďalej bude rozvíjať verejnoprávny charakter RTVS, ako ďalej s tretím kanálom,“ vyhlásil Danko.

„Nedá sa to tak, že sa nebude hovoriť o tom, čo vie televízia ušetriť. Máme to v programovom vyhlásení, ide sa to urobiť, ale so všetkým,“ priznal aj Bugár.

K rozhodnutiu sa vyjadril aj mediálny analytik Andrej Zmeček, ktorý tvrdí, že: „Aj v iných krajinách sa to robí tak, že sa porovnáva výška poplatkov s tým, aký je verejný záujem a ako sa napĺňa. Iná vec je tá, že si myslím, že tých sedem eur nie je veľa a pokojne by to mohlo byť aj viac.“
ˇ
Nevieme či RTVS pri zvyšovaní koncesionárskych poplatkov čerpala informácie z výročnej správy za rok 2015 ale konečné číslo nevzišlo z auditu. To bol aj hlavný dôvod pre neschválenie zákona, pretože koaličný poslanci si myslia, že číslo zvýšenia ku ktorému dospeli, nie je nijako podložené hospodárením v RTVS.  

Najsilnejšie proti zvýšeniu koncesionárskych poplatkov vystupoval Danko, keď začal svoj boj proti Mikovi a RTVS tým, že odmietol podporiť návrh zákona.
V diskusnej relácií na Ta3 sa posťažoval na RTVS. Podľa neho RTVS plýtva finančnými prostriedkami na externé relácie a potrebuje spraviť dôkladný audit.
„Takmer nič netvoríme, všetko dávame externe vyrábať. Ja ako politik som ochotný podporiť zákon v NR SR, ak budem vedieť od manažmentu RTVS, ako bude nakladať s tými zdrojmi. Ja odmietam, aby RTVS nakupoval relácie externe.Sú tu relácie, ktoré stoja 20 tisíc eur a zosmiešňujú slovenský národ. Nemalo by byť verejné tajomstvo, koľko peňazí ide do externého prostredia. Sú to milióny eur, ktoré RTVS míňa na relácie, kde vám rozum zastane. Aby nejaká dámska relácia stála od 2 do 5 tisíc eur, Aj múdry schybí 20 tisíc? To je hádzanie peňazí do Dunaja," zdôraznil Danko.

"Chýba dôkladný audit – koľko peňazí sa míňa na kupovanie programov, či by ich vlastná výroba nestála RTVS menej. Chýba predložený plán, či zvýšenie príjmov z koncesionárskych poplatkov pôjdu na výrobu vlastných programov, či na zvýšenie platov zamestnancov, alebo na obnovu a modernizáciu techniky," dodal Danko

RTVS na začiatku mája tohto roku prišlo s výročnou správou o hospodárskom stave za rok 2016, ktorá mala pozitívne výsledky. Podľa údajov z tohto dokumentu hospodárenie RTVS za minulý rok bolo ukončené účtovnou stratou vo výške 8,3 milióna eur, čo  znamenalo, že oproti rozpočtu na rok 2016 predstavuje lepší hospodársky výsledok o 6,6 milióna eur. "Hlavným faktorom lepšieho hospodárenia RTVS (oproti plánu) sú predovšetkým nižšie výrobné, režijné a mzdové náklady a vyššie vlastné výnosy," uvádza sa v správe. Týmto RTVS potvrdila, že nedochádza k plytvaniu financií a skôr ide len o subjektívny názor Danka. Audit skôr preukázal pozitívny trend v hospodárení a správne využité finančné zdroje za rok 2016. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error