DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

Isté náznaky vidíme v tom, čo urobili pred rokom spoločné vyhlásenie ministri zahraničných vecí Nemecka a Francúzska, ktorí ponúkli istý model fungovania EÚ po brexite, kde sa práve hovorí o tých veciach, ktoré pani Blahová naznačila, že treba zriadiť ministerstvo financií spoločné pre eurozónu, že treba dať do poriadku daňovú konkurenciu, ktorá v Európe funguje a samozrejme ešte potom náväzne fungovanie spoločnej zahraničnej politiky, spoločného bezpečnostného systému a podobne.

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Je pravda, že diskusie o budúcnosti Európskej únie dostali po referende o brexite novú, väčšiu intenzitu, pričom prebiehajú na vládnej, ministerskej, európskej úrovni. Vyhlásenie nemeckého a francúzskeho ministra zahraničných vecí, ako spomína poslanec Paška, bolo vydané po uvedení piatich scenárov možného vývoja EÚ po brexite až v marci 2017. Výrok napriek nepresnostiam hodnotíme ako pravdivý. 

Debatu o budúcnosti Európskej únie a jej možného vývoja v princípe rámcujú tzv. diskusné dokumenty, ktoré od marca 2017 vydáva Európska komisia. Na úplne prvý, pod názvom Biela kniha, reagovali francúzsky a nemecký minister zahraničia s tým, že by si priali viacrýchlostnú úniu. Päť možných scenárov Komisie (ktoré zahŕňajú aj známu “dilemu o prvej lige”) navrhujú možnosti, kedy by EÚ:


1. pokračovala v súčasnom smerovaní
2. sa zamerala výlučne na jednotný trh
3. pokračovala ako dnes, ale umožnila členským štátom, ktoré si to želajú, aby spoločne konali viac vo vybraných oblastiach (scenár “tí, ktorí chcú, robia viac”, čiže niečo ako viacrýchlostná únia)
4. bola vo vybraných oblastiach politiky iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných, pri ktorých sa usúdi, že nemá pridanú hodnotu, by bola menej aktívna (scenár “menej ale efektívnejšie”)
5. ako celok zdieľala viac právomocí, čiže by všetci robili “oveľa viac spoločne”

Na tieto scenáre následne reagovali francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Marc Ayrault a jeho nemecký partner Sigmar Gabriel:

“Únia by podľa nich mala fungovať efektívnejšie a snažiť sa stále zlepšovať, ale rovnako zachovávať spoločné hodnoty a princípy. Francúzsko a Nemecko podporili zbližovanie ekonomík členských štátov, podporu investícií a udržateľný rast s cieľom vybudovať ekonomickú úniu.

Obaja ministri sa vyjadrili jasne za silnú EÚ a odmietli scenár, ktorý by ju zredukoval len na jednotný trh. Chceli by silnejšiu Úniu v obrannej i zahraničnej politike a stály mechanizmus na riešenie migračnej otázky tak, aby sa zo spoločenstva stal silný politický aktér na svetovej scéne.” (TASR)


Ďalšie diskusné dokumenty Európskej komisie rozpracovávajú problematiku globalizácie, sociálnej politiky, hospodárskej a menovej únie a obrany. V rámci debaty o eurozóne sa v dokumentoch spomína aj myšlienka ministerstva financií pre eurozónu.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error