DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

...Slovensko je šiestou najväčšou otvorenou ekonomikou na svete, najotvorenejšou. My sme závislí od európskeho trhu, vyrábame pre európsky trh, automobilky, Volkswagen, PSA, ďalšie, celý priemysel.

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Ekonomika Slovenska zaznamenáva v posledných rokoch výrazne zlepšenie, čo sa odráža na našom postavení v jednotlivých ekonomických rebríčkoch. K tomuto postaveniu výraznou mierou prispieva otvorenosť našej ekonomiky vo svetovom meradle. V rebríčku otvorenosti ekonomiky Slovensko vo svetom ale aj európskych prieskumoch zaznamenalo popredné umiestnenie. Keďže Slovensko v poslednom meraní otvorenosti ekonomík Svetovou bankou z roku 2015 obsadilo naozaj šieste miesto, výrok hodnotíme ako pravdivý.


Slovensko je krajina spájaná s výraznou otvorenosťou svojej ekonomiky. Krajiny s otvorenou ekonomikou obchodujú s inými krajinami, t. j. dovážajú a vyvážajú statky a kapitál. V roku 2013 (.pdf, str.3) tvorila hodnota tovarov a služieb, ktoré sa zo Slovenska vyviezli 98 percentný podiel HDP. Podiel dovozu tovarov a služieb bol o niečo nižší a dosiahol cca 91 % HDP. Celková otvorenosť slovenskej ekonomiky tak v roku 2013 predstavovala 189 % HDP a bola tretia najvyššia v rámci EÚ. 

Podľa údajov Svetovej banky Slovensko obsadilo v roku 2015 šieste miesto podľa otvorenosti ekonomiky, keď nás predbehli iba Hong Kong, Luxembursko, Singapur, Malta a Írsko. Výsledky pre rok 2016 zatiaľ neboli zverejnené. Na tento ukazovateľ o stave našej ekonomiky veľmi často poukazuje Fico v rôznych diskusných reláciách. 
 
Pre väčšinu členov EÚ je hlavným obchodným partnerom v prípade exportu iný štát únie a Slovensko nie je výnimkou. Náš export v roku 2015 smeroval hlavne do Nemecka (23 %), Českej republiky (12 %) a Poľska (9 %). V prípade Slovenska pritom najväčší podiel exportu (85 %) smeroval do iných členských krajín únie. Import prichádzal hlavne z Nemecka (19 %), Českej republiky (17 %) a Rakúska (9 %). Slovensko pritom patrilo ku krajinám s vyše 75-percentným podielom iných členov EÚ na celkovom importe. Až 79% slovenského dovozu bolo z iných štátov únie. Náš obchod je teda závislý hlavne od diania na európskom trhu a medzi najväčších exportérov na Slovensku patrí Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, Samsung Electronics Slovakia, PCA Slovakia,Slovnaft.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error