DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Prvá vláda Roberta Fica pomohla k Schengenu, druhá vláda zaviedla euro...

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Nepravda

Hlavná časť príprav vstupu do Schengenu sa naozaj diala počas vlády Roberta Fica, ktorá k nemu významne pomohla. K splneniu podmienok pre pristúpenie však Slovensko zaviazala už vláda Mikuláša Dzurindu, ako nevyhnutný krok vstupu do EÚ. Rovnako to bolo v prípade prijatia eura, na ktorého prijatie sa Slovensko pripravovalo od júla 2003 a ešte počas prvej Ficovej vlády bol tento proces dokončený. V oboch prípadoch teda nejde o proces, ktorý by sa dal zvládnuť za jednej vlády a bol by uskutočniteľný bez spoločenského konsenzu. Pripisovať tak zásluhy len vláde Roberta Fica je zavádzajúce, avšak nakoľko euro bolo zavedené ešte počas prvej Ficovej vlády, výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Schengenské aquis bolo začlenené do rámca Európskej únie Amsterdamskou zmluvou 1. mája 1995, čiže vstupom do EÚ muselo Slovensko prijať a splniť aj podmienky Schengenského priestoru. K ich implementácií sa SR zaviazala 16. apríla 2003, počas druhej Dzurindovej vlády.

V novembri 2006, počas prvej Ficovej vlády, bolo Slovensko v hodnotiacej správe aj kritizované pre zaostávanie v plnení schengenských kritérií, reakciou na čo bol vymenovaný splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre zabezpečenie vstupu Slovenskej republiky do schengenského priestoru štátny tajomník MV SR Jozef Buček.

V júni 2007 EÚ pozitívne zhodnotila zabezpečenie hranice s Ukrajinou, čo bola pre Slovensko kľúčová a najťažšia podmienka pre vstup. Hlavná časť príprav vstupu krajiny do Schengenu sa naozaj diala počas prvej vlády Roberta Fica.

Rovnako ako o Schengene sa o eure medzi Slovenskom a Európskou úniou rokovalo dlhší čas. Dzurindova vláda schválila vstup do eurozóny 16. júla 2003, o rok neskôr prijala Konkretizáciu stratégie prijatia eura v SR.

V roku 2005 schválila Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike (ktorý bol neskoršou vládou dvakrát aktualizovaný), slovenská koruna vstúpila do Mechanizmu výmenných kurzov ERM II, ktorého podmienky ako fluktuačné pásmo musela pre vstup dodržiavať a vláda tiež schválila návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura.

V marci 2007, po takmer roku vlády Roberta Fica, Slovensko požiadalo o revalváciu centrálnej parity slovenskej koruny v ERM II, v septembri schválila zákon 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro a ďalej organizačne riadila prechod na euro. K zavedeniu eura na Slovensku došlo 1. januára 2009 ešte počas prvej Ficovej vlády. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error