DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...tak nám rastie ekonomika, lebo máme dobrú kondíciu, že sa posilňuje kúpna sila obyvateľstva a obyvateľstvo dáva tie príjmy, ktoré dostáva zase do obchodu a do rastu ekonomiky Slovenska.

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Kúpna sila, resp. spotreba domácností je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú rast HDP - hrubého domáceho produktu, ktorý sa využíva na vyjadrenie veľkosti ekonomiky. Kúpna sila Slovenska postupne rastie, napriek tomu, že patrí k chudobnejšej polovici krajín EÚ.  Podobne rastie aj ekonomika, teda rastie HDP a podľa prognózy Národnej banky Slovenska by mala rásť aj v nasledujúcich rokoch. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

 
Ekonomický rast ovplyvňuje viacero faktorov. Medzi základné faktory môžeme zaradiť - prírodné zdroje, fyzický kapitál a investície do neho, populácia a jej veľkosť, ľudský kapitál (vzdelanie, vytváranie kvalifikovanej pracovnej sily), technológie, ktoré pomáhajú zvýšiť produktivitu a inštitucionálny rámec, ktorý môže svojím nadstavením ekonomike pomáhať alebo naopak škodiť. 

Pri predpovedaní rastu ekonomiky sú najčastejšími používanými činiteľmi, ktoré využíva napríklad aj Európska komisia inflácia, nezamestnanosť a domáca spotreba. Domáca spotreba závisí zase od nominálnej mzdy a nezamestnanosti. Práve domáca spotreba a zároveň klesanie nezamestnanosti by mali ťahať HDP Slovenska. Kúpna sila dosahuje viac ako polovicu európskeho priemeru. V roku 2015 bola podľa najnovších štatistík kúpna sila občanov SR 8 294 eur na osobu, touto hodnotou Slovensko predbehlo aj Českú republiku. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error