DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...na poslednej schôdzi som aj podporil jeden z vašich návrhov v prvom čítaní. .

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Jaroslav Paška poznamenal správne, že na poslednej parlamentnej schôdzi (15.júna 2017, 18 schôdza NRSR) podporil v prvom čítaní opozičný návrh, týkajúci sa zmeny zákona o dani z príjmu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podpredseda SNS Paška myslel zjavne návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona predložila skupina 17 poslancov za OĽaNO- NOVA. Predložený bol 26. mája 2017 a prerokovaný bol 15. júna v rámci 18. schôdze NRSR počas 7. volebného obdobia. Návrh zákona znel: "V § 33 ods. 1 prvej vete sa slová „v sume 19,32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom;" nahrádzajú slovami „v sume 19,32 eura mesačne na jedno vyživované dieťa, v sume 38,64 eura mesačne na druhé vyživované dieťa a v sume 57,96 eura mesačne na tretie a každé ďalšie vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom)“. " Prítomných bolo 145 poslancov, za takýto návrh hlasovalo 68 prítomných, proti hlasovalo 20 a zdržalo sa hlasovania 57 poslancov. Návrh teda neprešiel do druhého čítania. Za z poslancov vládnej koalície hlasovali aj Béla Bugár a Andrej Hrnčiar (Most- Híd), Jaroslav Paška a Dušan Tittel (SNS). 

Predmetný zákon, ktorého sa navrhovaná novela týkala (zákon 595/2003 o dani z príjmu) v paragrafe 33, odseku 1 ktorý sa mal zmeniť  znie v súčasnej podobe  nasledovne: "Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy) alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy) a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, môže si uplatniť daňový bonus v sume 19,32 eura mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom; prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň."

Zároveň, pre úplnosť, dodávame, že podľa videozáznamu NRSR z danej schôdze a podľa videokanála poslanca Jaroslava Pašku k tomuto návrhu zákona nevystúpil v rozprave, ani naňho nereagoval faktickou poznámkou. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error