DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Vašečka

OĽaNO

Ale upozorním napríklad na to, že robíme odborné konferencie. Bola konferencia o eurofondoch, na ktorej vystúpil aj pán Pellegrini a pochválil, že takú dobrú konferenciu a tak dobre a kvalitne obsadenú teda v Národnej rade ešte nevidel.

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Hnutie OĽaNO v máji roku 2017 skutočne verejne oznámilo štart série odborných prednášok s cieľom ponúknuť praktické riešenia na vybrané politické i spoločenské témy, pričom dve z týchto konferencií sa už uskutočnili priamo na pôde NR SR. Výrok Richarda Vašečku preto hodnotíme ako pravdivý.

Hnutie OĽANO spustilo sériu odborných konferencií pod názvom Za lepšie Slovensko dňa 11. mája 2017 verejným vyhlásením na tlačovej besede (video) a zároveň prvou z takýchto konferencií na tému Eurofondy na Slovensku, ktorá sa uskutočnila na pôde NR SR.

Hnutie je známe svojou protikorupčnou rétorikou a zorganizovanie série odborných konferencií na najpalčivejšie témy spoločnosti i verejnej správy má byť zrejme posunom od kritiky k hľadaniu konkrétnych odborných riešení. „Hnutie OĽANO vzniklo ako hnutie bojujúce proti korupcii v politike. Okrem toho chceme dávať v politike priestor čestným odborníkom a nie dlhoročným straníckym funkcionárom. Od poukazovania na korupciu sa preto podstata hnutia presúva k návrhom, ako situáciu riešiť a ako zlepšiť život ľudí na Slovensku,“ uviedla poslankyňa Veronika Remišová.

Na prvej konferencii sa diskutujúci venovali najmä témam ako príčiny pomalého čerpania eurofondov, problémy efektívneho manažmentu eurofondov, opatrenia a zmeny potrebné na dosiahnutie efektívnejšieho využívania eurofondov v prospech krajiny a iné, v zastúpení viacerých odborníkov vrátane spomínaného Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podrobnosti k programu konferencie k nahliadnutiu tu. Pellegrini pochválil organizátorov priamo na konferencii v NR SR, čo potvrdzuje aj videozáznam (26:30).

V poradí druhá konferencia sa uskutočnila 13. júna taktiež v kinosále NR SR tentoraz na tému Vzdelanie a zamestnanie: cesta k integrácii Rómov. Program konferencie sa sústredil na dôležitosť vzťahu vzdelania a uplatnenia na trhu práce najmä pre deti a mládež ohrozenú sociálnym vylúčením.

„Cieľom nášho hnutia je preto najmä riešenie najväčších problémov krajiny. Za kľúčové považujeme zlepšenie školstva, zdravotníctva, súdnictva, zlepšenie efektívnosti eurofondov a znižovanie rozdielov medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi Slovenska,“ vyhlásila Remišová.

Témy ani termíny nasledujúcich konferencií sa nám bližšie nepodarilo zistiť. Rovnako sa nám nepodarili zistiť prípadné návrhy k spolupráci pri organizovaní konferencií s predstaviteľmi vládnej koalície tak, ako to bolo napríklad v prípade Pellegriniho.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error