DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Smer-sociálna demokracia má vyše 15-tisíc členov

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Podľa výročnej správy strany SMER-SD z roku 2015 (.pdf, str. 39) strana evidovala presne 15 862 členov, čo je spomedzi všetkých strán najviac. V roku 2011 mala strana vyše 16-tisíc, do roku 2015 ich mala iba o tri desiatky menej. Údaje o počte členov za rok 2016 momentálne nie sú k dispozícií, nakoľko ešte nie je zverejnená výročná správa za rok 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Členom strany SMER-SD sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami a programovými cieľmi strany. Okrem toho nesmie byť členom inej politickej strany a musí byť občiansky a trestoprávne bezúhonný. O členstvo v strane možno požiadať písomnou prihláškou doručenou do sídla miestne príslušnej okresnej organizácie strany. Prihlášku prerokuje a v prípade jej schválenia registráciu člena vykoná okresná organizácia strany.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error