DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Vašečka

OĽaNO

Hnutia OĽaNO-NOVA funguje veľmi jasne podľa zákona s auditmi každoročnými. Všetko to spravovanie peňazí je v poriadku. Nerozhodujú o ňom len štyria členovia hnutia, ale aj ďalší poslanci.

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Neoveriteľné

Hospodárenie strany je verejne dostupné na stránke Ministerstva vnútra v podobe výročných správ, podľa ktorých je spravovanie peňazí v poriadku, v súlade so zákonom. Tieto výročné správy sa však nevenujú organizačnej štruktúre strany a tomu, kto sa reálne podieľa na rozhodnutiach týkajúcich sa peňažných prostriedkov.  Igor Matovič tvrdí, že na rozhodovaní sa podieľajú ostatní členovia poslaneckého klubu, toto tvrdenie však nie je možné podložiť stanovami strany. Tie hovoria, že na snem hnutia sú prizvaní sympatizanti, avšak neurčujú či a akým spôsobom by sa mali zúčastňovať rozhodovania.   Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.  

Nízky počet členov dlhodobo kritizuje Andrej Danko. Podľa neho by Generálna prokurátora SR mala preskúmať stanovy strán SaS a OĽANO, ktoré sa neotvárajú novým členom: "Je v súlade s ľudskými právami, že sa nikto z občanov nemohol za posledné roky stať členom OĽaNO? Keďže štát dáva Igorovi Matovičovi financie, ktokoľvek má právo požiadať o členstvo. Matovič môže povedať, že neprijme toho a toho, ale nie pravidelne. Preto je dôvod, aby generálna prokuratúra preskúmala stanovy týchto strán, ako SaS a OĽaNO-NOVA, ktoré si betónujú členstvo."

Hovorí tiež, že o štátnom príspevku rozhodujú iba štyria ľudia, ktorý sú členmi strany. 

V stanovách strany (ktoré sme získali prostredníctvom infožiadosti) sú rozlišované termíny člen a sympatizant strany. Člen strany môže  na rozdiel od sympatizanta "voliť a byť volený alebo alebo menovaný do funkcií v hnutí". Najvyšším orgánom je snem, ktorý predstavuje všetkých zúčastených členov hnutia a zároveň sú na snem prizvaní sympatizanti. Snem volí a odvoláva predsedu hnutia, schvaľuje program a volí a odvoláva členov iných orgánov. Snemu sa zodpovedá predseda, ktorý zvoláva a vedie zasadnutia, zastupuje hnutie a rozhoduje o záležitostiach, ktoré nie sú v kompetenciách iného orgánu. V stanovách nie je určený spôsob akým ( a či vôbec) sa ostatní poslanci zúčastňujú rozhodovania v hnutí. 

Daný počet členov je obhajovaný tým, že strana Obyčajní ľudia od začiatku nebola zamýšľaná ako štandardná politická strana, ale hnutie. Toto hnutie vzniklo za účelom umožniť kandidovať nezávislým kandidátom, nakoľko podľa zákona kandidátnu listinu môže podať len politická strana. Igor Matovič tvrdí, že na rozhodnutiach (vrátané tých týkajúcich sa financií) sa podieľajú členovia poslaneckého klubu: "Našu činnosť kontroluje ministerstvo financií a to nezistilo žiadne pochybenia s nakladaním s financiami. Akékoľvek moje rozhodnutie sa riadi odporúčaním, ktoré prijme 14 členov nášho poslaneckého klubu". 

Podľa publikácie Univerzity Komenského (.pdf, str. 62), ktorá sa venovala organizácií jednotlivých politických strán, stanovy strany OĽANO (ktoré získali na základe infožiadosti) naznačujú minimálnu úroveň organizácie: "Ako môžeme vidieť zo schémy, hnutie OĽaNO má minimálnu organizáciu. De facto existuje iba jediný člen, ktorý má iné právomoci ako ostatní - predseda hnutia. Stanovy mu však dávajú veľmi veľké právomoci, pretože do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie vo všetkých otázkach, ktoré nie sú v kompetencií iných orgánov. Keďže jediný iný orgán v hnutí je snem, ktorý len volí/odvoláva predsedu a schvaľuje program, všetky zvyšné otázky sú v 63 rukách jediného človeka. Ďalším príkladom veľkých právomocí predsedu je prijímanie a vylučovanie členov. Keďže neexistuje orgán, v ktorého kompetencií by to podľa stanov bolo, aj táto dôležitá otázka je na rozhodnutí jediného človeka - predsedu."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error