DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

...tak sme urobili kroky aj s pani poslankyňou Žitňanskou robíme kroky k tomu, aby sa oddelila inšpekcia, politická inšpekcia, aby nebola pod ministerstvom vnútra, ale proste aby policajná inšpekcia bola nezávislá, aby mohla kontrolovať...

Diskusia o správe o stave republiky - 19.06.2017
Pravda

Snahu o oddelenie inšpekcie ozbrojených síl, ktorá vyplýva z programového vyhlásenia vlády, vedie ministerka spravodlivosti Žitňanská. V súčasnosti sa pracovná skupina zaoberá jej návrhom z marca na vytvorenie samostatného útvaru na Generálnej prokuratúre. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  

Koalícia sa v programovom vyhlásení vlády zaviazala, že učiní kroky vedúce k nezávislosti inšpekcie polície. „Vláda bude presadzovať inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov. Vytvorí podmienky pre vznik odboru na prokuratúre, ktorý bude osobitne dohliadať na postihovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zborov."

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská podala 29. marca 2017 návrh do pracovnej skupiny ministerstva vnútra, v ktorom navrhuje spoločnú inšpekciu pre všetky ozbrojené zbory na Slovensku: „Žitňanská navrhuje samostatný útvar na Generálnej prokuratúre, ktorého úlohou bude zabezpečovať vyšetrovanie trestných činov spáchaných príslušníkmi ozbrojených zborov. Minimálne by sa podľa nej mala spojiť policajná inšpekcia s inšpekciou prešetrujúcou prehrešky príslušníkov Zväzu väzenskej a justičnej stráže (ZVJS)." (TASR)

Problematiku má na starosti ministerstvo vnútra, ktoré sľubuje predloženie návrhu do konca júna. Kaliňák skôr vidí riešenie v akomsi dozore prokuratúry nad prácou inšpekcie.  

V súčasnosti má inšpekciu na starosti Sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR, ktorá je samostatným útvarom Ministerstva vnútra SR a je výlučne podriadená ministrovi vnútra. Tento stav je v poriadku aj podľa podľa exministra vnútra a exposlanca Národnej rady SR Daniela Lipšica: „Netreba na tom nič meniť. Okrem Českej republiky nepoznám krajinu, kde by bola trestná činnosť policajtov vyšetrovaná mimo rámec rezortu vnútra. Vo väčšine krajín je policajná inšpekcie pod policajným prezídiom a nie je ani pod MV SR a v tomto má u nás inšpekcia nezávislejšie postavenie.“

Dátum zverejnenia analýzy: 18.06.2017
success
error