DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

...predstavte si 15. decembra alebo 15. júna, tak, ako to je, niekedy sa to volá Urlaubsgeld a niekedy Weihnachtsgeld v Rakúsku, dostane človek systémovo odmenu ako 13. plat v decembri, oslobodenú od dane z príjmov odvodov, čo poteší aj podnikateľa a bude to systémová dávka, ale na západe 13., 14. plat poznajú, len je to systémové zhrnutie odmien, ale je to ako pojem, ktorý poznajú...

Danko v O5M12 - 05.06.2017
Zavádzajúce

Podľa dostupných údajov sa v Rakúsku a iných západoeurópskych krajinách bežne využíva benefit 13. a 14. platu. Dôležité však je, že ani v jednej z týchto krajín nie sú takéto platy určené zákonnou (povinnou) formou a teda nie je to systémová dávka. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 


V rámci informácii z internetových zdrojov spomenieme nasledovné:
 • portál niesomdoma.eu uvádza : "v Rakúsku sa niekedy vypláca nie 12 platov ale 14. 13-ty plat sa vypálca k letnej dovolenke a 14-ty ku Vianociam."
 • portál podnikam.webnoviny.sk uvádza: "Väčšina kolektívnych zmlúv v Rakúsku obsahuje aj doložku o 13. alebo 14. plate, pričom tieto sumy tvoria tiež súčasť minimálnej mzdy, aj keď sú daňovo zvýhodnené oproti riadnym platom."
 • portál pracarakusko.sk uvádza: "Výška platu v Rakúsku  je určovaná podľa kolektívnych zmlúv pre dané odvetvie. Okrem 12 mesačných platov má zamestnanec každý rok podľa kolektívnej zmluvy nárok na ďalšie dva zvláštne platy, teda na 13. a 14. plat (dovolenková a vianočná prémia)."
 • portál zuwinbat.at uvádza: "kolektívne zmluvy určujú povinnosť
  vyplácať 13. a 14. plat ako aj iné benefity a zvláštne príplatky.
  V kolektívnych zmluvách sú tiež určené tarifné triedy.
  "
Môžme teda konštatovať, že Rakúsko síce nemá 13. a 14. plat ustanovený zákonom, no je bežné že ho odborové organizácie v kolektívnych zmluvách pre svojich zamestnancov vyrokujú.  Rovnako sa s týmito platmi spájajú pojmy, ktoré predseda NRSR spomenul- Weinachtsgeld (vianočný bonus) a Urlaubsgeld (dovolenkový bonus).
 
Ďalšie západné krajiny ktoré "poznajú" pojem 13. plat sú:
 • Nemecko- podľa pracavonku.sk "okrem dvanástich výplat za rok dostávajú niektorí zamestnanci (hlavne tí lepšie platení) aj vianočný 13. plat."
 • Taliansko- podľa pracavoku.sk "Podobne ako v susednom Rakúsku nieje výnimkou ani 13. a 14. plat - vianočný a dovolenkový bonus (pred letom)."
 • Španielsko- podľa erikras.com majú zamestnanci v Španielsku 13. a 14. plat podobný rakúskemu modelu. (blog, informácia z roku 2012)
 • Grécko- podľa profesia.pravda.sk "veľa spoločností poskytuje zamestnancom plat formou odmien alebo iných platieb založených na výsledkoch, predovšetkým u manažérov alebo obchodníkov. Zamestnávatelia platia 13. plat."
Spomenuté európske krajiny sú teda charakteristické benefitmi súvisiacimi s poskytovaním 13. a 14. platov. Ani jedna z nami skúmaných krajín nemá podľa našich informácií takýto plat určený obligatórnou (povinnou) formou, ale je vždy výsledkom firemnej kultúry, ochoty zamestnávateľa, či uzatvorených kolektívnych zmlúv. 

Pre úplnosť možno dodať, že predseda NR SR sa uvedeným výrokom snaží obhájiť vlastný nápad či sľub presadenia "povinného 13. platu, ktorý by mal byť oslobodený od odvodového zaťaženia."  Medzi ponímaním 13. a 14. platu v zahraničí a v predstave Andreja Danka je teda značný rozdiel. 


Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2017
success
error