DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Danko

SNS

...ja často ako politik doma kritizujem to, ako sme sa otvorili napríklad v oblasti stavebníctva a zničili naše spoločnosti...

Danko v O5M12 - 05.06.2017
Neoveriteľné

Stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti sa jeho podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu pohybuje na úrovni asi 6 % a zamestnáva viac ako 7 % obyvateľov pracujúcich v slovenskom hospodárstve. Rôzne články na danú tematiku podávajú rôzne informácie, v jednom sa dokonca píše o pozitívnych účinkoch EÚ v podobe čerpania eurofondov, kedy sa v roku 2015 stavebníctvo po globálnej finančnej kríze dostalo z červených čísel, preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Za najväčšiu brzdu pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva označili riaditelia stavebných spoločností nekvalitnú a komplikovanú legislatívu, korupciu, zlú platobnú morálku a nie EÚ.

Nevieme, čo presne mal Andrej Danko na mysli, keďže napríklad článok z roku 2014 hovorí o tom, že slovenské stavebníctvo sa vyvíjalo lepšie ako priemer EÚ, či rok 2015, kedy rástlo najlepšie z celej EÚ. Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, predseda predstavenstva, Inžinierske stavby, a. s. taktiež nazval problémy slovenského stavebníctva "stavebná výroba na Slovensku sa v medziročnom porovnaní bohužiaľ naďalej prepadá a to už piaty rok po sebe. Naďalej klesá predovšetkým výstavba náročných inžinierskych diel vo verejnom sektore a to napriek aktuálnej snahe vlády SR o obrat. U privátnych investorov je situácia tiež zložitá, ako základnú podmienku vidím naštartovanie dôvery spotrebiteľov v stabilitu ekonomiky SR a tiež toľko rokov kritizovanú nepružnú stavebnú legislatívu".

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2017
success
error