DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

táto vláda sa snaží riešiť aj rómsku problematiku

Bugár a Krajniak - 05.06.2017
Pravda

V programovom vyhlásení vlády si koalícia kladie za cieľ "naďalej venovať osobitnú pozornosť začleňovaniu Rómov v súlade so Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a záväzkami Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ, vyplývajúcich zo záverov Rady - Rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. V rámci integrácie marginalizovaných rómskych komunít sa bude Európsky sociálny fond v tejto oblasti využívať najmä na zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávania. Zároveň plánovanovanými opatreniami vláda zvýši finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít a podporí sa prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania." Je otázne, do akej miery sa jej za vyše rok vládnutia doteraz podarilo naplniť stanovené ciele, no faktom je, že určité kroky ohľadom problematiky Rómov vláda podnikla. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Na straníckom sneme v decembri 2016 hovoril predseda vlády Fico o tvrdšom postupe voči Rómom. 
Predseda občianskeho združenia Únie Rómov Slovenska František Tanko v reakcii kritizoval Fica, že jeho vlády problematiku Rómov roky neriešili, čo podľa Tanka platí aj pre súčasného splnomocnenca Ábela Ravasza. Ten sa stal splnomocnencom vlády pre rómske komunity ako nominant Mosta-Híd v apríli 2016, krátko po vytvorení vládnej koalície.

Ešte predtým, v septembri minulého roka, poslankyňa Remišová (OĽaNO) upozornila, že vláda SR od roku 2014 neminula jediné euro z eurofondov určené na riešenie problematiky Rómov. Vo februári tohto roku už ale vláda predstavila Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2016-2018 pre päť prioritných oblastí, a to menovite vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie a finančné začlenenie. Opatrenia by mali stáť dokopy vyše 300 miliónov, z toho 170 miliónov by malo ísť do oblasti vzdelávania.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2017
success
error