DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

Pozrite sa, skončila Studená vojna, sľúbilo sa, že sa rozpadne ako Varšavská zmluva, tak aj NATO.

17.05.2017
Nepravda

Hoci sa debaty po konci Studenej vojny a po zániku Varšavskej zmluvy točili aj okolo potenciálneho zániku NATO, nikto nikdy nesľúbil, že sa tak stane. Preto tento výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Varšavská zmluva vznikla v roku 1955 v reakcií na začlenenie západného Nemecka do NATO. Na konci 80. rokov, s rastúcim vplyvom antikomunistických a antisovietských síl, strácal pakt podporu. V roku 1990 sa odtrhlo Nemecko, pretože sa pripravovalo na zjednotenie. Záujem o vystúpenie malo aj Československo a Poľsko. Situáciu zhoršovala zlá ekonomická situácia a politická nestabilita Sovietskeho zväzu. V roku 1991 sovietski vojenskí velitelia sa vzdali velenia nad jednotkami Varšavskej zmluvy a o pár mesiacov neskôr sa konalo posledné zasadnutie Politického poradného výboru Varšavskej zmluvy, na ktorom sa jej činnosť oficiálne ukončila. 

Naskytla sa teda otázka, čo ďalej s NATO, keď hlavný dôvod jeho existencie pominul. Jednou z diskutovaných a zároveň najlogickejších možností bol jeho zánik. Druhou možnosťou mala byť premena na organizáciu kolektívnej obrany Európy, do ktorej by patrilo aj Rusko. Fakt, že sa neuskutočnila ani jedna z týchto možností, bol vnímaný v Rusko veľmi nespravodlivo.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.05.2017
success
error