DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Do konca roka 2015 by mali dosiahnuť čisté minimálne mzdy 60 % priemernej čistej mzdy, aspoň v niektorých regiónoch Slovenska.

15.05.2017
Nepravda

Za rok 2015 predstavovala čistá minimálna mzda 50% čistej priemernej mzdy, za rok 2016 to bolo 51%. Toto percento sa každým rokom zvyšuje k hranici 60%, ktorá je určená EÚ a všetky krajinu EÚ sú zaviazané ju dodržiavať. Ani jedna z európskych krajín však túto hranicu od roku 1998 nedosiahla; výnimkou nie je ani Slovensko. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Podľa výročnej správy Európskej sociálnej charty z decembra 2015 (.pdf, str.26 ), situácia na Slovensku nebola v zhode s Chartou, pretože minimálna mzda nezaručovala primeraný životný štandard. Slovenská republika sa zaviazala do konca roku 2015 zdvihnúť čistú minimálnu mzdu na 60% čistej priemernej mzdy, a to aspoň v niektorých regiónoch Slovenska. Odporúčaná hranica čistej minimálnej mzdy je určená Európskym výborom sociálnych práv už od roku 1998.

Podľa štatistiky Eurostat je minimálna slovenská mzda aktuálne 435 eur. Jedná sa o historicky najvačšie navýšenie. Túto sumu navrhovalo MInisterstvo práce a minimálna mzda v tejto výške dosahuje 52% čistej priemernej mzdy. Na Slovensku minimálna mzda nikdy nedosahovala 60% priemernej mzdy, nutno však povedať, že aj keď je úroveň 60% stanovená EÚ, ani jedna z európskych krajín túto hranicu nedosiahla. V roku 2016 sa jej najviac priblížilo Slovinsko s 52,4%. (zdroj: Eurostat)

Na Slovensku sa pod pojmom priemerná mzda rozumie aritmetický priemer všetkých miezd na Slovensku. Priemerná mzda pre rok 2016 predstavovala sumu 912 euro, pričom minimálna mzda bola 405 eur. Po odčítaní poplatkov za dane a odvody dostaneme sumu 355,01 eur. Podľa kalkulátora čistej mzdy na Slovensku za rok 2016 by bola čistá priemerná mzda 699,96 eur. Za rok 2016 teda čistá minimálna mzda predstavovala 51% čistej priemernej mzdy. 

Pre rok 2015 predstavovala priemerná mzda 882 eur a minimálna mzda 380 eur. Čistá priemerná mzda bola podľa výpočtu 678,92 eur, pričom čistá minimálna mzda 339,09 eur. Percentuálny podiel vychádza po zaokrúhlení 50%. 

Pre porovnanie jednotlivých regiónov môžeme využiť mapu portálu platy.sk, ktorá ukazuje priemerné platy za rok 2015 v jednotlivých regiónoch. Najvyššie platy sú v Bratislavskom kraji, kde priemerná mzda sa vyšplhala na 1 309 eur, z toho čistá mzda predstavuje 978,44 eur. Po zaokrúhlení dosiahla minimálna mzda 35% priemernej čistej mzdy v Bratislavskom kraji. V Trnavskom kraji to bolo 47,5%, v Trenčianskom 48%, v Nitrianskom 50%, v Banskobystrickom 51,5%, v Žilinskom 49%, v Košickom 47% a v Prešovskom kraji, kde bola priemerná mzda najnižšia (815 eur), čistá minimálna mzda predstavovala 54% čistej priemernej mzdy.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error