DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Žiga

Hlas

Zavedie sa možnosť získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach občana (IOMO).

14.05.2017
Neoveriteľné

Minister hospodárstva Peter Žiga, daný sľub predstavil verejnosti na tlačovej besede ministerstva hospodárstva, ktorý sa konal 4. mája 2017 v Bratislave. Peter Žiga na besede (video tu) nehovorí o žiadnych konkrétnych dátumoch, avšak podľa jeho informácií by v tomto momente (15. mája 2017) diskutované zmeny mali byť prejednávané na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po skončení medzirezortného pripomienkového konania, približne koniec júna, by sa zmeny mali objaviť na rokovaní vlády.

Výpis zo živnostenského registra slúži na preukázanie živnostenského oprávnenia.
O výpis z verejnej časti registra môže požiadať každý, výpis neobsahuje žiadne osobné údaje. Je potrebné vypísať „žiadosť o výpis zo živnostenského registra“ (vzor: PDF) a prísť s ním ku kompetentnej osobe. Výpis z neverejnej časti je možné poskytnúť len fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú. Výpis zo živnostenského registra vydávajú živnostenské úrady. Výpis zo živnostenského registra je možné získať na ktoromkoľvek Jednotnom kontaktnom mieste (JKM), nemusí to byť len v mieste bydliska. JKM sídlia na obvodných úradoch.

Integrované obslužné miesto občana (IOMO), slúži k uľahčeniu vybavovania úradných záležitostí. Na jednom mieste sa dá napríklad získať výpis/odpis z registra trestov, výpis z Listu vlastníctva, výpis z Obchodného registra, a po prijatej zmene by bolo možné aj získať výpis z živnostníckeho registra. Tento projekt tým pádom uľahčuje, zrýchľuje a šetrí peniaze občanom. IOMO je možné nájsť na 600 pobočkách Slovenskej pošty po celom Slovensku, pričom IOMO postupne vznikne v ďalších 973 mestách a obciach s matrikou, 38 obciach bez matriky a 80 Klientskych centrách Ministerstva vnútra. Takže ďalšou výhodou je, že občania menších obcí nemusia kvôli spomínaným dokumentom cestovať do okresného mesta. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error