DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Árpád Érsek

MOST-HÍD

Máme v pláne odovzdať v tomto roku tri úseky diaľnic. V polovici mája tohto roku (2017, pozn.) by mali vodiči začať jazdiť po úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša, následne začiatkom júna sa má odovzdať do užívania časť diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, v novembri by to mal byť ďalší úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno.

07.05.2017
Pravda

Tento sľub povedal minister financií Arpád Ersék na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2017 v Bratislave, ktorý sa konal 4.5. 2017. 

Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša, má celkovú dĺžku 7,85 km. Jedná sa o pokračovanie ťahu od Zvolena po Košice. Tento úsek odbremení cestu prvej triedy a motoristom ušetrí takmer 3 minúty. Zmluvný začiatok výstavby bol podpísaný v auguste roku 2014 a zmluvné ukončenie výstavby je plánované do konca mája 2017.

Úsek D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno, má celkovú dĺžku 4,25 km.Jedná sa o diaľničný obchvat Žiliny, a je pokračovaním ťahu D3 smerom k poľským hraniciam. Po vybudovaní ušetria motoristi skoro 4 minúty jazdy mimo Žiliny. Zmluva o dielo bola podpísaná 26.mája 2014. Lehota výstavby je 1095 dní od dátumu začatia prác (3 roky). Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 17.júna 2014. Zmluvné ukončenie výstavby je na konci novembra 2017. 

Úsek D3 Svrčinovec – Skalité má dĺžku 12,282 km.Vybudovanie stavby diaľnice D3 odľahčí existujúci priechod Svrčinovec do Českej republiky a vytvorí sa tak priame spojenie k hranici s Poľskom. Motoristi jazdou po diaľnici D3 ušetria 10 minút. Zmluva o dielo bola podpísaná 28.júna 2013. Poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 30.októbra 2013. Lehota výstavby je 1095 dní od dátumu začatia prác (3 roky). Uvedenie úseku do prevádzky sa posúva až na jar 2017. Zmluvné ukončenie výstavby je na konci septembra 2017. 

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error