DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...občanov Európskej únie, ktorí sú vo Veľkej Británii a hovoríme aj o 80-tisíc občanov Slovenskej republiky.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 02.05.2017
Neoveriteľné

Vychádzajúc z najnovších údajov United Nations žilo v roku 2015 v Británii 67 781 Slovákov (.xls; Table 16), avšak ďalšie zdroje uvádzajú odlišné štatistiky. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 

Informácie o počte slovenských občanov vo Veľkej Británii sa zdroj od zdroju líšia. V roku 2008 bolo v Británii  podľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí až 90 tisíc občanov slovenského pôvodu. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí na obdobie rokov 2016 - 2020 uvádza, že v roku 2010 pracovalo v Británii 10,6 tisíc Slovákov, pričom iné zdroje uvádzajú úplne odlišné počty. Podľa britského portálu APS v tom istom roku (2010) pracovalo v Británii 52 000 Slovákov.(.pdf; s.31) Tento počet uvádzal v roku 2011 aj The Telegraph.
Slovenské centrum Londýn vo svojich štatistikách uviedlo, že od mája 2004 do mája 2009 sa zaregistrovalo v Británii až 100-tisíc Slovákov.
Koncepcia uvádza, že: "Presné údaje o počtoch svojich krajanov v zahraničí nie je schopná presne určiť žiadna krajina. Slovensko nie je výnimkou." (.pdf, s.16). Podľa ďalšieho portálu Nie som doma Slovákov v Británii je v súčasnosti 65 tisíc.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error