DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...ak hovoríme o práci v noci, tak je to okolo 240-tisíc ľudí, ktorí pracujú v noci(...).

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 02.05.2017
Nepravda

Slovensko je krajinou s najväčším počtom pracujúcich v noci v rámci Európskej únie. Robert Fico nedefinuje za aké obdobie uvádza počet v noci pracujúcich, preto sme vychádzali z najaktuálnejších dostupných dát za rok 2016. Z posledných údajov za rok 2016 vyplývajúcich zo štatistiky Eurostatu a Štatistického úradu SR je počet ľudí pracujúcich v noci až 408 tisíc, čo je približne o 168 tisíc viac ako uvádza Robert Fico. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Práca v noci je v Zákonníku práce § 98 ods.1 definovaná nasledovne:
Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 5. hodinou."
Benefity pre pracujúcich v noci sú stanovené v Zákonníku práce v § 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu:
(1) Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.
(2) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu. Mzdové zvýhodnenie v takom prípade vedúcemu zamestnancovi nepatrí."

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo za rok 2016 evidovaných približne 2,49 milióna pracujúcich. Čo sa týka nočnej práce, v štatistike Eurostatu figuruje Slovensko s číslom 16,4% ako krajina s najväčším percentuálnym zastúpením pracujúcich v noci spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie. Toto percentuálne zastúpenie pri počte evidovaných pracujúcich predstavuje dohromady 408,7 tisíc zamestnancov pracujúcich v nočných službách, čo je približne o 160 tisíc pracujúcich viac ako uvádza Fico.

V priemere za celú Európsku úniu v noci pracuje len 6% zamestnancov. Na Slovensku však v noci pracuje približne každý šiesty Slovák. Podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej je dôvodom takto vysokého počtu fakt, že veľa ľudí pracuje v priemysle na výrobných linkách, ktoré nezastavujú ani v noci.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad percentuálneho zastúpenia zamestnancov pracujúcich v noci z celkového počtu pracujúcich v jednotlivých krajinách EÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error