DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Peter Kažimír zaviedol niekoľko nových daní a zvýšil existujúce dane v takom rozsahu ako to nespravil roky pred ním nikto.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 01.05.2017
Pravda

Peter Kažimír je ministrom financií už druhé volebné obdobie, t. j. od roku 2012. Zmenou si od roku 2012 prešli viaceré dane, niektoré nové pribudli. Časť daňového zaťaženia ostáva bez markantnej zmeny alebo, naopak, porastie. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Zmeny zavedené od roku 2012 sú nasledovné:
  • Najvýznamnejším krokom v tejto oblasti bolo zrušenie rovnej dane príjmu fyzických osôb od januára 2013, ktoré bolo súčasťou širokého daňovo-odvodového balíčka v novele zákona o dani z príjmov. Do výšky zdaniteľnej mzdy 2 866,81 eura mesačne vrátane je sadzba dane 19 %, nad túto sumu je sadzba dane 25 %. Zavedenie dvoch pásiem dane z príjmu a nových stropov pre vymeriavacie základy platieb poistného síce progresivitu systému zvýšilo, opačným smerom však pôsobilo napríklad zavedenie platenia odvodov z dohôd o vykonaní práce.
  • Sadzba dane z príjmov právnických osôb splatnosťou od 1.1.2017 klesla z 22% na 21%. Pre úplnosť treba dodať, že jednofarebná koalícia strany SMER-SD túto daň v roku 2012 zvýšila z 19% na 23%. De facto ju teda z pôvodných 19% navýšila na 21%. 
  • Tzv. zvláštna daň, ktorú platia slovenské firmy z vybraných sektorov (napr. energetiky, telekomunikácií či poisťovníctva) bola zavedená v roku 2012 a pôvodne mala platiť len do 31.12.2013. "Jej účelom je posilniť príjmy štátneho rozpočtu a ozdraviť tak verejné financie" povedal Robert Fico. Ozdravenie zrejme neprebiehalo tak ako bolo plánované, nakoľko platnosť tejto dane bola nielenže predĺžená, ale v tomto roku aj jej výška bola zdvojnásobená - z 4,2% na 8,712%.
  • Zvýšenie sa dotklo aj spotrebných daní. Okrem tabaku a tabákových výrobkov sa prvýkrát v histórii idú zdaňovať aj tzv. náhrady pre fajčiarov, pod ktorými sa myslia elektronické cigarety.
  • Od 1.1.2018 vstúpi do platnosti aj opatrenie týkajúce sa dividend. Zrušia sa odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14% z vyplatených dividend spoločníkovi, konateľovi a inej fyzickej či právnickej osobe. Avšak tieto odvody budú nahradené daňou z dividend so sadzbou vo výške 15% bez ohľadu na to, z akého zdroja sú. 
  • V prípade úmyselného sa vyhýbaniu sa plateniu daní, sa pokuty zdvojnásobia.
  • Nové pravidlá sa uplatnia aj v prípade paušálnych výdavkov pre živnostníkov, iných podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby. Percentuálna sadzba sa zvýši o 20% (zo 40 na 60%). Zruší sa mesačný limit (dosiaľ 420 EUR) a zavedie sa jednotný ročný limit vo výške 20 000 EUR.
  • Medzi novú daň, ktorú minister Kažimír zaviedol patrí aj registračná daň za prihlásenie auta. Tá dosiaľ fungovala a bola v hodnote 33 EUR. Nová registračná daň sa môže pohybovať až do výšky 6000 EUR - v závislosti od typu auta. Táto daň sa týka každého auta, aj ojazdeného (do výšky 3000 EUR). Tento poplatok je povinný uhradiť pri každom prehlásení auta. 
  • Novinkou sú aj dane za čokoľvek, čo sa na Slovensku postaví, obnoví či zateplí. Samospráva má právo inkasovať 10 až 35 EUR za každý, aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Zákon vymedzuje aj poplatok za rekonštrukciu, ktorá sa vzťahuje na každú stavbu, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. 
  • Vláda sa rozhodla vytvoriť nový poplatok za vodomer, zaviedol ho Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Povinnosť zaplatiť tento poplatok bude mať každá domácnosť, aj tá, ktorá má nulovú spotrebu. Táto vyhláška na jednej strane zvýši náklady obyvateľom s nízkou alebo žiadnou spotrebou pitnej vody, no na strane druhej ju zníži obyvateľom s vysokou spotrebou vody. 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error