DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

10 tisícom študentov sme dali možnosť absolvovať lyžiarske kurzy zadarmo.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 01.05.2017
Neoveriteľné

Od roku 2016 je poskytovaný príspevok na lyžiarsky kurz, ktorý umožňuje plnú úhradu sumy kurzu zo štátneho rozpočtu a ktorý využilo v roku 2016 až 75 000 študentov. Vďaka tomuto príspevku sa  lyžiarskeho výcviku môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodnených rodín a ktorí by sa bez tohto príspevku nemohli kurzu zúčastniť. Napriek, že vláda podporila 75 000 študentov, čo naozaj predstavuje niekoľko desiatok tisíc, nevieme určiť, či kurzy mohli absolvovať celkom zadarmo. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Ministerstvo školstva uvádza, že príspevok na lyžiarsky kurz je poskytovaný pre žiakov a študentov od roku 2016 a predstavuje sumu 150 eur na žiaka.
V roku 2016 konečný rozpočet na lyžiarske kurzy predstavoval sumu 10 700 975 eur. (.zip) Finančný príspevok v danom roku využilo 75 000 študentov. 

Ministerstvo na rok 2017 zverejnilo rozpis príspevkov pre nahlásený počet žiakov. Poľa rozpisu je zo štátneho rozpočtu vyčlenený príspevok na lyžiarsky kurz na rok 2017  v sume 13 259 850 eur pre 88 399 študentov.(.zip)

"Príspevok na jedného žiaka, študenta činí 150 eur, čo dnes umožňuje školám, aby organizovali pre študentov týždenné lyžiarske kurzy s plnou úhradou nákladov spojených s ubytovaním, stravovaním, cestovaním a dokonca aj lyžiarskym lístkom. Študenti spoločne s riaditeľom školy mi potvrdili, že kým pred zavedením tohto opatrenia chodilo na lyžiarsky kurz približne jedna tretina študentov, tak dnes je to prakticky 100% študentov na konkrétnej škole. Toto opatrenie je potrebné vnímať sociálne, pretože máme záujem, aby každý žiak bez rozdielu absolvoval lyžiarsky výcvik. Zároveň je to aj ekonomický projekt, pretože významne podporuje penzióny, hotely, reštaurácie a lyžiarske strediská,“ uviedol predseda vlády Fico.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error