DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Európska komisia hovorí, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde je najmenšie riziko prepadnutia do chudoby.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 01.05.2017
Pravda

Podľa štatistík každoročne aktualizovaných Európskou komisiou sa Slovensko v roku 2015 nachádzalo na 11. mieste v tabuľke o riziku prepadnutia chudoby celkovo z 33. krajín. Európsky priemer sa pohybuje okolo 23% pričom na Slovensku je podľa odhadu v hrozbe prepadnutia do chudoby je 18,4% slovenskej populácie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Európska komisia každoročne spracováva dáta o príjmoch a životných podmienkach občanov jednotlivých členských štátov EÚ, na základe ktorých vytvorí štatistiku na webe Eurostat. Jednou zo zložiek je aj tabuľka poskytujúca údaje o rizike chudoby a sociálnom vylúčení podľa rôznych kritérií, akými sú napríklad pohlavie, vek, stupeň urbanizácie, dosiahnutý level vzdelania či typ domácnosti a iné. 
Ak sa pozrieme na tabuľku, môžeme vidieť, že Slovensko sa nachádza približne v strede tabuľky, do ktorej je zahrnutých 33 európskych krajín.

zdroj: EurostatZa rok 2015 bolo na Slovensku zaevidovaných 18,4% populácie s rizikom prepadnutia do chudoby alebo sociálneho vylúčenia. V porovnaní napríklad s rokom 2007, kedy tento údaj predstavoval 21,4%, tak môžeme pozorovať klesajúci trend. V roku 2015 bola krajina s najvyšším percentom populácie smerujúcej k chudobe Bulharsko so 41,3%. Naopak, krajina, ktorej sa najlepšie darí udržať sa nad hranicou rizika chudoby je za rok 2015 Island s 13%. Oproti krajinám akou je Bulharsko sa pohybujeme na výrazne lepších priečkach, aj keď napríklad susedná Česká republika sa nachádza na druhom mieste hneď po Islande.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error