DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sú krajiny v Ázii či v Afrike, kde by sme sa radi postavili so zaužívanou značkou z minulosti (Mad in Czechoslovakia, pozn.) a spoločne ponúkali produkciu našich firiem.

30.04.2017
Nepravda

Sľub Roberta Fica o obnovení značky "Made in Czechoslovakia" a spoločnej ceste a propagácii značky s českým premiérom nebol splnený z viacerých dôvodov. Prvým je, že do okamihu, kedy bol predpokladaný dátum splnenia došlo k výmene českého premiéra Rusnoka, za Sobotku. Druhým dôvodom je nesplniteľnosť sľubu po právnej stránke, čo potvrdil aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Sľub hodnotíme ako nesplnený.

Uvedený výrok Roberta Fica sme zaznamenali 28. novembra 2013 po návrate z pracovnej návštevy Česka. V Prahe ponúkol českému premiérovi Jiřímu Rusnokovi, aby spolu tento projekt prezentovali v jednej z afrických a ázijských krajín už začiatkom budúceho roka. Podľa Fica je veľa takýchto krajín, kde významní predstavitelia hovoria česky alebo slovensky, lebo študovali na našich školách ešte do roku 1989. „Toto chceme využiť,“ povedal. Premiér tiež oznámil, že na prelome februára a marca bude ďalšie spoločné rokovanie vlád Slovenska a Českej republiky. "Povedal, že keď bude vo funkcii, veľmi rád by takúto cestu(pozn. do afrických a ázijských krajín) podstúpil," uviedol na záver Fico.
Premiér teda poznamenal, že druhá strana (Rusnok) podmienila splnenie sľubu začiatkom roku 2014 tým, že ostane vo funkcii premiéra. Novým premiérom sa však 17. januára 2014 stal Buhuslav Sobotka, po komplikovanom vývoji po predčasných parlamentných voľbách v ČR. Spoločné stretnutie vlád ČR a SR, ktoré avizoval premiér Fico, sa následne uskutočnilo 24. apríla 2014. Na tomto rokovaní podľa jeho oficiálneho programu a ani podľa správ médií nebola reč o značke "Made in Czechoslovakia," ani o podobnom projekte. 
Za najdôležitejšie považujeme spomenúť správu portálu Webnoviny.sk z 18. decembra 2013, kde sa spomína: "Opätovné zavedenie označenia výrobkov Made in Czechoslovakia je z hľadiska európskych colných predpisov a predpisov na ochranu spotrebiteľa nereálne. Tvrdí to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Ak európsky dovozca, resp. výrobca uvedie na svojom výrobku určenom na vnútorný trh EÚ 28 označenie krajiny pôvodu formou Made in a krajina pôvodu, musí byť tento údaj pravdivý podľa európskych pravidiel nepreferenčného pôvodu, inak ide o klamanie spotrebiteľa a porušenie zákona na ochranu spotrebiteľov,” uviedol predseda SOPK.
Pre objektívnosť považujeme za dôležité spomenúť snahu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) a Českej exportnej banky, a.s., ktoré podpísali, 29. júla 2014, v Bratislave vzájomnú Dohodu o spolupráci.
 "Spoločnou dohodou exportno-úverové agentúry SR a ČR rozvinú vzájomnú spoluprácu pri podpore vývozu do tretích krajín, v ktorých budú môcť nadviazať na tradíciu značky CzechoSlovakia. Podpis dohody medzi EXIMBANKOU SR a Českou exportní bankou je prvým krokom k ešte užšej odbornej spolupráci medzi týmito inštitúciami, ktoré majú nezastupiteľné miesto v systéme štátnej podpory exportu obidvoch krajín," uvádza sa na stránke Eximbanky. 
"Cieľom dohody o spolupráci je okrem rozšírenia priestoru pre obe inštitúcie v oblasti spoločných exportných projektov a transakcií do tretích krajín aj rozšírenie možností pre spoluprácu formou získavania informácií o vhodných exportéroch a importéroch, prípadne pri identifikácii vhodných spoločných projektov alebo transakcií," doplnil v tlačovej správe riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov CEB Petr Križan.
Nejedná sa však o obnovenie značky Made in Czechoslovakia de iure.
Pre zaujímavosť dopĺňame aj stanovisko " prezidenta SR Andreja Kisku z júla 2014, ktoré prezentoval počas návštevy Prahy, kedy obnovenie značky "Made in Czechoslovakia" odmietol. "Tá značka už je minulosťou," poznamenal s tým, že každá krajina si teraz musí v zahraničí budovať svoje meno.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2017
success
error