DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda tiež zvýši materské ...

23.04.2017
Pravda

Tento sľub hodnotíme ako splnený, pretože novelizácia zákona o sociálnom poistení prebehla. 


Od januára tohto roku sa zvýšila suma maximálneho materského ale aj nemocenského a ošetrovného príspevku. V roku 2016 bolo možné získať maximálne materské v hodnote 918,20 eur, no od 1. januára 2017 činí tento limit sumu 1260 eur (pri 31-dňovom mesiaci), resp. 1219,30 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2016. Od 1. mája tohto roka však vstúpila do platnosti ďalšia novelizácia, podľa ktorej sa suma materskej dávky zvýši zo 70% na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). "Priemerná mesačná suma materskej dávky bude po novom podľa rezortu práce a sociálnych vecí predstavovať 518,8 eura, čo je nárast o 34,60 eura. Maximálna výška materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci od mája dosiahne 1 350 eur namiesto súčasných 1 260 eur." 

Zároveň od 1. mája 2017 vstupuje do platnosti aj novela zákona o rodičovskom príspevku, na základe ktorého sa doterajšia vyplácaná suma 203,20 eura nahrádza sumou 213,20 eura. Rodičovský príspevok sa na Slovensku totiž nezvyšoval v rokoch 2014, 2015 ani 2016, pretože sa neupravovali sumy životného minima. 

Bezo zmeny zatiaľ v roku 2017 zostáva napríklad príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, daňový bonus či príspevok pri narodení dieťaťa.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error