DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

...zvýši výšku príspevku na opatrovanie zdravotne postihnutých.

23.04.2017
Pravda

Návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP č.447/2008 Z.z. prišiel s rezortu práce v septembri 2016, schválený bol v novembri 2016 a v Zbierke zákonov uverejnený ako Zákon č.355/2016. Okrem iných zmien sa novela týka aj zvýšenia peňažného príspevku na opatrovanie ZŤP o 27,10 €, teda z 220,52 € na 247,61 €. z Na základe týchto informácií hodnotíme výrok ako pravdivý.


Informáciu o tom, že by mali vzrásť príspevky na opatrovanie priniesla TASR ešte v júni 2016, kedy oboznámila aj s tým, že pripravované zmeny v zákone by sa mali dotknúť 33 tisíc opatrovateľov. Proti pripravovanému návrhu sa ostro vyjadrila opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, podľa ktorej zvýšenie príspevku nie je dostatočné a označila to za marketingový ťah a mediálnu hru Jána Richtera.

Vládny návrh novely zákona č.447/2008 bol do parlamentu doručený 23. septembra 2016. V druhom čítaní boli preložené doplňujúce a pozmeňujúce návrhy zo strany Lucie Nicholsonovej i Eriky Jurinovej, tie však neprešli hlasovaním. Na 11. schôdzi NR SR 30. novembra 2016 bol zákon schválený v treťom čítaní. Z prítomných 142 poslancov za návrh hlasovalo 120, 21 poslancov sa hlasovania zdržalo a jeden poslanec nehlasoval. Všetci prítomní poslanci z klubu SaS sa hlasovania zdržali. 22. decembra 2016 bol zákon vyhlásený v Zbierke zákonov pod číslom 355/2016.

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP priniesla zvýšenie príspevku na opatrovanie o 27,10 € mesačne (z 220,52 € na 247,61 €), ďalej stúpla ochrana príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutým, ktorú opatruje opatrovateľ o 59,44 € (z 1,4 násobku súčasného životného minima na 1,7 násobok, resp. z 277,31 € na 336,75 €). Ďalšou dôležitou zmenou v zákone je predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu - kým predtým to bolo 18 rokov, po novom je časové obdobie neobmedzené. Posledným opatrením je úprava započítavania darov do príjmu zdravotne postihnutých - do príjmu sa nezarátavajú tie peňažné a nepeňažné dary, ktorých výška nepresahuje 12-násobok sumy životného minima.

Avizované zmeny v zákone si od začiatku roka 2017 vyžiadali vyššie náklady štátneho rozpočtu o 28,9 milióna eur. Zvýšenie príspevku na opatrovanie sa dotýka 33 450 ľudí a zvýšenie ochrany príjmy 17 598 ľudí.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error