DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní, napríklad zrušením povinnej zdravotnej služby.

23.04.2017
Pravda

Keďže došlo k schváleniu návrhu riešenia zabezpečenia zdravotnej služby zo strany  zamestnávateľov vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika, môžeme tvrdiť, že došlo čiastočnému splneniu sľubu. Návrh  opozičnej strany Sas na zrušenie povinnej zdravotnej služby však zatiaľ neprešiel. Sľub preto hodnotíme ako čiastočne splnený. 

18. mája 2016 opoziční poslanci zo strany Sas neuspeli v parlamente s  návrhom zrušenia povinnej zdravotnej služby pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie. Tiež navrhovali, aby sa povinná pracovná zdravotná služba vzťahovala len na zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu.  Poslanci Sas uviedli, že z poskytovania pracovnej zdravotnej služby profitujú najmä jej poskytovatelia a navrhli zrušiť povinnosť vykonávať pracovnú zdravotnú službu vo vzťahu k zamestnancom zaradeným do prvej a druhej kategórie.

V októbri 2016 došlo k schváleniu Návrhu riešenia zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika. Materiál obsahuje návrh riešenia, zdôvodnenia a odporúčania pre legislatívny postup pri navrhovaných zmenách v kontexte čo najvyššej miery zachovania ochrany zdravia zamestnancov. Zmeny sa týkajú 1. kategórie pracovného rizika, pre týchto zamestnávateľov chce ministerstvo zdravotníctva povinnú pracovnú zdravotnú službu zrušiť. V ďalšej, 2. kategórii, by sa malo určiť, ktoré povolania túto službu potrebujú a ktoré nie. Navrhuje zaviesť ohlasovaciu povinnosť zamestnávateľov pre pracovné riziko 1. a 2. kategórie a zavedenie jednorazovej povinnosti prvotného posúdenia zdravotného rizika pri všetkých kategóriách prác na pracovisku. Zabezpečiť by ho mal zamestnávateľ a urobiť lekár špecialista, alebo verejný zdravotník. Z posúdenia vzíde posudok a kategorizácia pracovného rizika. 

SNS vo svojom volebnom programe v roku 2016 navrhovala zrušenie zdravotnej služby v bode 7: "zrušíme živnostníkom, malým a stredným podnikateľom povinnosti, ako program vlastnej činnosti, povinné preškoľovanie vodičov, pracovnú zdravotnú službu, organizačný poria- dok, povinnosť viesť správy registrácií a množstvo ďalších nezmyselných opatrení a povinností, ktoré byrokratizujú a likvidujú zdravé podnikateľské prostredie."(.pdf, s.26)

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error