DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Zamestnanci justície budú mať zvýšený plat (v roku 2017, pozn.) (...) plus pracujeme so sumou 30 eur na mesiac ako s niečím, čo bude stabilnou súčasťou ich príjmu.

09.04.2017
Pravda

Zamestnanci justície si v roku 2017 prídu na vyššie platové ohodnotenie, a to vďaka valorizácii miezd zamestnancov štátnej a verejnej správy. 30-eurový príplatok bol realitou už v roku 2016. Ministerka Žitňanská prisľúbila ponechať tento príplatok aj v roku 2017. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Rozpočet slovenskej justície dostal od Ministerstva financií pre rok 2017 finančnú injekciu vo výške 40 miliónov. Ministerka spravodlivosti Žitňanská avizovala, že jedna z troch hlavných oblastí, kam chce tieto zdroje smerovať je úprava platov. Ministerstvo spravodlivosti v rozpočte pre rok 2017 (.pdf, s.3) vyhradilo celkovo na "mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania" 189 411 266 eur. V rozpočte na rok 2016 (.pdf, s.3) bolo na túto kategóriu vyhradených 174 517 052 eur. Úprava platov zohľadňuje predpokladané úpravy platov sudcov podľa vývoja priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a tiež úpravy platov štátnych zamestnancov, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a služobných príjmov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na základe valorizácie miezd v štátnej správe.

Mzdy zamestnancov justície sa totiž pre rok 2017 nezvyšovali vďaka osobitnému zákonu o odmeňovaní zamestnancov justície. Nový zákon o justičnej službe bude podľa ministerky Žitňanskej prijatý až po analýze situácie v slovenskom súdnictve. Platy v justícii narástli vďaka valorizácii platov v celej štátnej správe. Mzdy štátnych a verejných pracovníkov sa pre rok 2017 zvýšili o 4 %. 30-eurový mesačný príplatok je v súčasnosti určený na preklenutie obdobia, kým nebude prijatý zákon o justičnej službe. 

Podľa tlačovej správy Odborového zväzu justície z minulého roka bol priemerný plat v justícii približne 700 eur v hrubom. Priemerná nominálna mzda v slovenskom hospodárstve bola v roku 2016 na úrovni 912 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2017
success
error