DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Medzi prioritami vlády bude aj zriadenie detenčného ústavu ako špeciálneho zariadenia pre zabezpečenie starostlivosti o duševne chorých, ktorí si vyžadujú osobitné podmienky pre ochranu ich samých, ako aj verejnosti

09.04.2017
Pravda

Vláda 30. marca 2017 schválila dostavbu detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach. Detenčný ústav by mal začať fungovať v roku 2020-2021. Sľub preto hodnotíme ako splnený.

Detenčný ústav je zdravotné zariadenie strážené príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Určené sú pre páchateľov trestných činov, ktorí trpia psychickou poruchou, prípadne sexuálnou deviáciou. V súčasnosti sú na Slovensku ľudia, ktorí by mali patriť do takýchto zariadení umiestňovaní vo väzení, alebo v psychiatrických liečebniach.Takéto zariadenia však pre nich nie sú vhodné, pretože nie sú pod s dohľadom lekárov aj dozorcov.
Zriadenie detenčného ústavu, ktorý sa mal postaviť v Hronovciach, podpísal ešte v roku 2006 vtedajší minister zdravotníctva Zajac a minister spravodlivosti Lipšic. Na tento ústav bolo vyčlenených 127 mil. korún. K jeho dostavbe v roku 2011 však nedošlo kvôli problému s verejným obstarávaním a peniaze naň prepadli. 
Vláda 30. marca 2017 odsúhlasila zriadenie detenčného ústavu v Hronovciach, ktorý by mal stáť hneď vedľa psychiatrickej liečebne. Ústav by mal mať kapacitu 75 miest. Pravda uvádza, že detenčný ústav v Hronovciach by sa mal začať stavať v druhej polovici roku 2017 a mal by začať fungovať od konca roku 2020, prípadne od roku 2021. Investičné náklady sú odhadované na 15 534 000 eur. Minister financií Kažimír po minuloročnom schválení rozpočtu vyhlásil, že „detenčné centrum musíme postaviť a musíme prestať o tom rozprávať“. „Keď bude dohoda, budú peniaze okamžite uvoľnené.“ Minister ráta v budúcnosti aj s postavením ďalšieho zariadenia pri väznici v Rimavskej Sobote.

Výstavba detenčného centra na Slovensku spadá pod pôsobnosť ministerstva zdravotníctva. Súdni psychiatri však v roku 2015 organizovali petíciu a požadovali v nej, aby detenčné ústavy spadali pod rezort spravodlivosti. Podľa nich má stráženie nebezpečných ľudí spadať pod justíciu a teda pod ministerstvo spravodlivosti tak isto, ako je to v Česku, v Rakúsku a v Maďarsku. V Českej republike v súčasnosti fungujú dva detenčné ústavy- v Opave a v Brne.  Model, ktorý máme  na Slovensku uplatňuje napríklad Veľká Británia a Írsko. Podľa odborníkov nám anglosaský právny systém nie je taký blízky, ako kontinentálny uplatňujúci sa v okolitých krajinách. Vtedajší minister spravodlivosti Borec však tvrdí, že súčasné nastavenie na Slovensku je v poriadku.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error